Nový telefon

Nespavost, stres, úzkost

Zaměstnání; lékařská prohlídka

Zaměstnání v obchodě

Pracovní poměr

Milostivé léto II.

Stát v období od 1.9.2022 do 30.11.2022 odpouští v exekucích sankce, úroky z prodlení a další poplatky. Stačí uhradit jistinu a náhrady exekuce ve výši 1815 Kč. Milostivé léto se vztahuje na exekuce, které byly zahájené před 28. říjnem 2021  kvůli dluhům u státu, samospráv, měst, úřadů (např. dluh za nájemné v městských bytech, poplatky… Pokračovat ve čtení Milostivé léto II.

Hlasy v hlavě

Psychologická péče; prázdnota

Sebepoškozování

Světový den zraku 13. 10. 2022

Dnes si připomínáme Světový den zraku. Ten každoročně připadá na druhý čtvrtek v říjnu. Jeho smyslem je poukázat na rizika spojená s chorobami a úrazy zraku a posilovat povědomí o nich a jejich prevenci. Připomínáme si také problémy lidí se zrakovými vadami jako je např. slepota či různé poruchy vidění a oční nemoci.  Na světě… Pokračovat ve čtení Světový den zraku 13. 10. 2022