Nové knihy v nakladatelství Portál

Měsíc radosti Je prokázáno, že i drobné pravidelné pozitivní zkušenosti vedou ke zlepšení zdravotního stavu, prohloubení přátelských vztahů a prodloužení života. Radost funguje jako protiváha stresové zátěže a zmírňuje úzkosti a obavy.V 31 kapitolách knihy najdeme postoje a činnosti směřující k vyrovnání, uklidnění, vděčnosti a vůbec pozitivnějšímu přístupu k životu. Kde všude lze štěstí hledat… Pokračovat ve čtení Nové knihy v nakladatelství Portál

Když vidím spokojeného klienta, tak…

Týden paměti upozorňuje na problematiku demence a života s ní

21. září je celosvětově uznávaným Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby. Česká alzheimerovská společnost se k tomuto dni každoročně připojuje se svými aktivitami. Pod názvem Týden paměti můžete navštívit různé akce jak v Praze, tak v regionech, kde fungují naše kontaktní místa. Více najdete na:Týden paměti upozorňuje na problematiku demence a života s ní | Helpnet

Potřebujete pomoc s příspěvkem na bydlení ?

Nestačí Vám 30 % z Vašich příjmů na náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn)? Bydlíte v nájmu/v osobním vlastnictví a ve zkolaudovaném bytě? Nevíte, zda máte na příspěvek nárok nebo chcete o dávku požádat a nevíte si rady? Obraťte se na nás. Kontakty jsou: Mgr. Klára Švomová: 737 896 077, e-mail: klara.svomova@iporadna.cz Libuše Sýkorová, DiS. : 736 447 248, e-mail: libuse.sykorova@iporadna.cz Co… Pokračovat ve čtení Potřebujete pomoc s příspěvkem na bydlení ?

Před jednáním o příspěvku na péči mějte vždy připraveny aktuální zprávy o vašem zdravotním stavu a o tom, co z něho vyplývá, radí ombudsman.“

Zdravotní stav lidí závislých na péči se pravidelně přehodnocuje. Aby nepřišli o příspěvek na péči, musí svůj zdravotní stav doložit lékařskými zprávami. Na ombudsmana se obrátila pěstounka dvanáctileté dívky se sluchovým postižením a poruchou ADHD. Nesouhlasila, že posudkoví lékaři přehodnotili zdravotní stav svěřenkyně, a přiznali ji namísto dosavadního II. stupně příspěvku na péči pouze I. stupeň. Více se dočtete… Pokračovat ve čtení Před jednáním o příspěvku na péči mějte vždy připraveny aktuální zprávy o vašem zdravotním stavu a o tom, co z něho vyplývá, radí ombudsman.“

Neuvážené skoky do vody!

 Každý rok utone, nebo si zlomí vaz v krční oblasti několik desítek lidí. Obvyklým podporovatelem rizikového chování je alkohol. Mladý člověk skočí z opilosti anebo z frajeřiny do vody, kde není vidět pod hladinu vody, případně skáčou po hlavě do vody do zahradních bazénků, kde je sotva metr vody…. Jak dodává ředitelka CZEPA Alena Jančíková: „Každé léto… Pokračovat ve čtení Neuvážené skoky do vody!

Omezení provozu v iPoradně

Tento týden od 19. 6. – 23. 6. nám v iPoradně mění okna, a proto jsme pro Vás pouze na telefonech a e-mailech pracovníků. E-mailové poradenství poskytujeme bez omezení. O dalším vývoji Vás budeme informovat.  Děkujeme za pochopení. Kontakty na pracovníky v přímé péči: Klára Bezděková, sociální pracovnice, tel.: 737 896 077, e-mail: klara.svomova@iporadna.cz Libuše… Pokračovat ve čtení Omezení provozu v iPoradně

Novela energetického zákona a zranitelný zákazník

Ve fázi přípravy je novela energetického zákona č. 458/2000 Sb., která myslí na ty, kdo jsou závislí na zařízeních využívajících elektrickou energii.  Bude definovat tzv. zranitelného zákazníka,  Ten nebude mít žádné finanční výhody, ale bude mít zaručenou dodávku elektrické energie, i kdyby došlo k delšímu pozastavení dodávky elektrické energie. Bude to osoba, která využívá po… Pokračovat ve čtení Novela energetického zákona a zranitelný zákazník

Milostivé léto III.

Dne 7.června 2023 podepsal prezident ČR návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Je to možnost pro dlužníky zbavit se dluhů na penále, úroků, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení vč. exekučních nákladů daně vzniklých do 30.9.2022. Návrh také řeší zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Jedná se o… Pokračovat ve čtení Milostivé léto III.

Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením

5. května je Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením, byl vyhlášen Evropskou unii v Belgii v roce 1998. Hlavním cílem bylo začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. I když se život lidí s postižením postupně zlepšuje, stále jsou oblasti v nichž jsme na cestě a je důležité o nich mluvit a hledat… Pokračovat ve čtení Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením