Příspěvek na zletilé nezaopatřené dcery

Dita

Dobrý den, chtěla bych se zeptat k Přídavku na dítě, konkrétně k zletilým nezaopatřeným dětem, které studují VŠ. Mám 2 dcery (samoživitelka), které byly do konce dubna na koleji při VŠ mimo okres svého trv. bydliště. Od května si našly nájemní bydlení v místě VŠ, kde bydlí spolu. Žádaly o PnB, ten jim byl přiznán (80% normativu). Ale dále se ptaly na PnD a bylo jim sděleno, že budou posuzovány se mnou, že je to jinak než u PnBydl. PnD jsem na ně nepobírala a ani ony samy ne (příjmy překračovaly koeficient). Ptám se tedy, mají jako studentky, které mají svou nájemní smlouvu mimo trv. bydl.,s dohodou o výživném (mě i otce), nárok na PnD beze mě jako posuzované osoby? Příp., co na ÚP k tomu chtějí doložit? Čestné prohlášení? že spolu nehospodaříme, slevu na dani mám na dcery také zrušenou. Velice děkuji za odpověď. S pozdravem D.

Dobrý den, děkujeme Vám za důvěru, se kterou se obracíte na iPoradnu. Ptáte se na přiznání přídavku na dítě pro plnoleté nezaopatřené dcery. Pro určení nároku na tuto dávku se zletilé nezaopatřené dítě vždy posuzuje s rodiči, pokud jsou všichni hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě. Nárok na přídavek na dítě by dcerám vznikl, pokud by si své trvalé bydliště přehlásily na adresu, kde mají uzavřenou nájemní smlouvu. Ke změně trvalého bydliště dochází ve správním řízení, které může trvat až 30 dní. S přihlášením trvalého bydliště pronajímatel bytu výslovně souhlasit nemusí. Má se za to, že s tím souhlasí, pokud nájemní smlouvu podepíše. Tzn., že dcery mohou s nájemní smlouvou rovnou zajít na ohlašovnu a požádat o provedení změny. Pokud však mají dcery nájemní smlouvu na dobu určitou a pronajímatel s přihlášením trvalého bydliště skutečně nesouhlasí, nemusel by jim později nájemní smlouvu prodloužit. Druhou variantou je při žádání o dávku požádat i o vyloučení osoby ze společně posuzovaných osob. Znamená to, že vedle samotné žádosti o přídavek na dítě každá z cer podá Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob a doloží platnou nájemní smlouvu. Požádat o toto vyloučení osoby lze, pokud vylučovaná osoba (Vy) se žadatelem (každá z dcer samostatně) nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežije.

S pozdravem Bc. Veronika Hodrová, DiS., sociální pracovnice

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách

Dita

Dobrý den, chtěla bych se zeptat k Přídavku na dítě, konkrétně k zletilým nezaopatřeným dětem, které studují VŠ. Mám 2 dcery (samoživitelka), které byly do konce dubna na koleji při VŠ mimo okres svého trv. bydliště. Od května si našly nájemní bydlení v místě VŠ, kde bydlí spolu. Žádaly o PnB, ten jim byl přiznán (80% normativu). Ale dále se ptaly na PnD a bylo jim sděleno, že budou posuzovány se mnou, že je to jinak než u PnBydl. PnD jsem na ně nepobírala a ani ony samy ne (příjmy překračovaly koeficient). Ptám se tedy, mají jako studentky, které mají svou nájemní smlouvu mimo trv. bydl.,s dohodou o výživném (mě i otce), nárok na PnD beze mě jako posuzované osoby? Příp., co na ÚP k tomu chtějí doložit? Čestné prohlášení? že spolu nehospodaříme, slevu na dani mám na dcery také zrušenou. Velice děkuji za odpověď. S pozdravem D.

Dobrý den, děkujeme Vám za důvěru, se kterou se obracíte na iPoradnu. Ptáte se na přiznání přídavku na dítě pro plnoleté nezaopatřené dcery. Pro určení nároku na tuto dávku se zletilé nezaopatřené dítě vždy posuzuje s rodiči, pokud jsou všichni hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě. Nárok na přídavek na dítě by dcerám vznikl, pokud by si své trvalé bydliště přehlásily na adresu, kde mají uzavřenou nájemní smlouvu. Ke změně trvalého bydliště dochází ve správním řízení, které může trvat až 30 dní. S přihlášením trvalého bydliště pronajímatel bytu výslovně souhlasit nemusí. Má se za to, že s tím souhlasí, pokud nájemní smlouvu podepíše. Tzn., že dcery mohou s nájemní smlouvou rovnou zajít na ohlašovnu a požádat o provedení změny. Pokud však mají dcery nájemní smlouvu na dobu určitou a pronajímatel s přihlášením trvalého bydliště skutečně nesouhlasí, nemusel by jim později nájemní smlouvu prodloužit. Druhou variantou je při žádání o dávku požádat i o vyloučení osoby ze společně posuzovaných osob. Znamená to, že vedle samotné žádosti o přídavek na dítě každá z cer podá Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob a doloží platnou nájemní smlouvu. Požádat o toto vyloučení osoby lze, pokud vylučovaná osoba (Vy) se žadatelem (každá z dcer samostatně) nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežije.

S pozdravem Bc. Veronika Hodrová, DiS., sociální pracovnice

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách