PAVELKOVÁ RADKA, MGR. DiS.

Specializace

Zaměřuji se především na mezilidské vztahy, nejen v rámci rodiny a partnerství. Pomáhám klientům s osobnostním rozvojem a růstem, zabývám se otázkami sebelásky a sebehodnoty.
V rámci školního prostředí – náročné chování dětí, sebepoškozování, mindfulness a well-being, hodnotové vzdělávání dle Cyril Mooney

Zkušenosti v oboru

Mám zkušenosti jako školní psycholog na speciální škole s dětmi z vyloučených lokalit, s náročným chováním a s různými podpůrnými vzdělávacími opatřeními.
V rámci své soukromé praxe nabízím služby jako životní kouč. Vycházím ze sebezkušenostního intenzivního ročního tréninku v tzv. Strategickém intervenčním koučování. Při své práci se zaměřuji na všechny tři životní sféry člověka – osobní, vztahovou i pracovní. Dále pracuji s klienty na znovunalezení jejich nevyššího potenciálu, pomáhám jim objevit jejich cestu k naplněnému a šťastnému životu. Během tohoto procesu nacházíme a objevujeme s klientem jeho nefunkční vzorce chování a mindsetu (nastavení myšlení) a společně je transformujeme na vzorce funkční, aby jej dále neomezovaly a nestály v cestě za jeho přitažlivou budoucností.

Organizace, v níž působím

SŠ, ZŠ a MŠ, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Vlastní praxe – psycholog a životní kouč

Kontakt

Tel. 602 880 324
E-mail: info@radkapavelkova.cz
Webové stránky: www.radkapavelkova.cz