Praktická nevidomost

Marta

Dobrý den,

chtěla bych Vás moc poprosit o radu, jestli má smysl v mé situaci podávat odvolání proti rozhodnutí o snížení stupně invalidity.

V letech 2011 – 2019 jsem pobírala invalidní důchod pro hlavní diagnózu zraková vada (2011 přiznán nejprve 1. stupeň, po roce zvýšen na 2. stupeň, kdy pokles pracovní schopnosti o 50 %). V prosinci 2019 invalidní důchod zvýšen na 3. stupeň pro diagnózu onkologického onemocnění. Nyní po úspěšně ukončené onkologické léčbě mi invalidní důchod byl opět snížen na 2. stupeň s poklesem pracovní schopnosti o 55 %. Jako hlavní diagnóza při posuzování dlouhodobého zdravotního stavu bylo bráno onkologické onemocnění namísto zrakové vady, kterou trpím již více než 10 let a považují ji i mí ošetřující lékaři za rozhodující pro pracovní schopnost. Po absolvování léčebné  chemoterapie došlo k výraznému zhoršení zraku, oční lékař hovoří o praktické nevidomosti (atrofie zrakového nervu, oboustranné zúžení zorného pole na 5 stupňů, zhoršená zraková ostrost a dvojité vidění). Mimo domov jsem závislá na doprovodu, k vyšetření do zdravotnických zařízení dojíždím sanitkou. S velkým úsilím zvládnu pouze běžné denní činnosti. Práci v administrativě, pro kterou byl můj zdravotní stav posuzován, nejsem schopna vykonávat vůbec.

 

Moc děkuji za Vaši  odpověď.

Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.

Dobrý den paní Marto

Blahopřeji Vám k úspěšné léčbě onkologického onemocnění a děkuji za důvěru, se kterou se na nás obracíte.

Nyní k Vašemu dotazu (naprosto souhlasím s Vaší argumentací) a možnostem, jak se můžete bránit:

1)     Pokud ještě neuplynula lhůta na podání námitek-odvolání, která je uvedená na rozhodnutí o snížení stupně ID, tak se samozřejmě můžete odvolat. Můžete mj. poukázat na to, že nebyla zohledněna zraková vada, která se ještě zhoršila sekundárními důsledky onkologické léčby, takže nemůžete práci v administrativě vykonávat.

Bohužel z mé dlouholeté poradenské praxe vyplývá, že odvolání a s ním spojené znovuposouzení Vašeho zdravotního stavu nebývá příliš úspěšné, protože posudkoví lékaři se většinou znají a jeden nepůjde proti názoru druhého. Odvolání podáváte u orgánu, jenž rozhodnutí vydal – tj. místní OSZZ. Když nebudete úspěšná, můžete se odvolat k nadřízenému orgánu – ČSSZ.

2)     Také můžete cca půl roku počkat, třeba i na „neschopence“, a mezitím si nechat udělat čerstvá vyšetření u očního lékaře, neurologa a onkologa. Zprávy z těchto vyšetření si okopírujte pro sebe a pro Vašeho praktického lékaře. Tím, koho posudkový lékař osloví a požádá o základní informace k Vašemu zdrav. a funkčnímu stavu, je poněkud nelogicky praktický lékař, nikoli lékaři specialisté.

Novou žádost o zvýšení stupně ID zdůvodníte mj. tím, že došlo k dalšímu zhoršení stavu (např. lidé mající vážné problémy se zrakem mívají často silné migrény apod.) a funkčním ztrátám soběstačnosti (péče o domácnost a sebe i nutnost doprovodu venku – mimo domov, používání MHD atd.). Toto řešení bývá úspěšnější jak kvůli onomu zhoršení, tak kvůli naději a tomu, že Vaši žádost třeba dostane jiný posudkový lékař, který Váš stav vyhodnotí komplexněji.

3)     Poslední možností je podat žalobu u civilního soudu kvůli nekomplexnímu vyhodnocení a z něho vycházejícímu rozhodnutí. Na soudní řízení se musíte pečlivě připravit, abyste mohla předložit všechny dokumenty aj. důkazy, svědčící o tom, že posudkový lékař nevzal v potaz všechny skutečnosti a jeho hodnocení nebylo objektivní a celistvé. Soudní řízení může být zdlouhavé, kvůli nedostatku soudních znalců-lékařů a přetížeností soudů. Můžete také požádat o předvolání svědků, kteří potvrdí Vaše obtíže. V této fázi doporučuji konzultaci s právníkem.

Pokud by soud rozhodl ve Váš neprospěch, můžete se obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsmana, který může upozornit na pochybení, která ve Vašem případě nastala.

Předpokládám, že již máte průkaz ZTP nebo ZTP/P, pobíráte příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Pokud ne, lze o to požádat na Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. odd. péče o OZP a seniory. Při nejasnostech apod. neváhejte se na nás znovu obrátit.

 

Přeji Vám hodně štěstí a trpělivosti, s pozdravem

Libor Novosád