Příspěvek na péči

Martin

Při pobírání příspěvku na péči je nutné nahlásit na úřadě kam a na který úřad se obrátit do 8 dnů hospitalizaci klienta. A co v takovém případě zdravotní pojišťovna a nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Je nutné tuto hospitalizaci hlásit pokud netrvá celý měsíc? Je možné vyčkat a hospitalizaci nahlásit pokud je zřejmé že nebude trvat celý měsíc? jak se bude řešit situace, kdy člověk pobírající příspěvek na péči bude delší dobu hospitalizován ve zdravotnickém zařízení?

Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.

Dobrý den pane Martine,

děkujeme za důvěru, s níž se obracíte na iPoradnu. Nyní k Vašemu dotazu:

Ano, při pobírání příspěvku na péči (PnP) je nutné do 8 dnů nahlásit hospitalizaci (týká se i rehabilitačního pobytu v lázních či léčebně) klienta, pokud trvá déle než 1 měsíc. Toto nahlášení-oznámení se provádí na místním Úřadu práce, který PnP klientovi přiznal a vyplácí mu ho. Je to proto, že po dobu hospitalizace je o klienta postaráno a péče o něho je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že po dobu hospitalizace Úřad práce výplatu PnP pozastaví.

Zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení řešit nemusíte.

Pokud je však klient zaměstnán (což se s PnP nevylučuje) a je na „neschopence“, musí o hospitalizaci jeho zaměstnavatel informovat jak Zdravotní pojišťovnu, tak Českou správu sociálního zabezpečení – mj. kvůli výplatě „nemocenské“.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, jak se bude řešit situace, jestliže klient-příjemce PnP bude déle než 1 měsíc hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

 

Doufám, že Vám naše vysvětlení pomohlo se orientovat v této složité situaci.

S přáním všeho dobrého Libor Novosád, z. s. iPoradna.