Milostivé léto III.

Dne 7.června 2023 podepsal prezident ČR návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Je to možnost pro dlužníky zbavit se dluhů na penále, úroků, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení vč. exekučních nákladů daně vzniklých do 30.9.2022. Návrh také řeší zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Jedná se o poslední možnost využít Milostivého léta. 

Stačí podat žádost u věřitele a uhradit jistinu během rozhodného období (plánováno na 1 .7. – 30. 11. 2023). V předešlých dvou milostivých létech byla potřeba zaplatit celou částku najednou. Nyní, pokud jistina činí více než 5.000 Kč, bude možnost jí rozložit do čtyř pevně daných splátek. Ty musí být zaplaceny do sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Pokud jste jistinu již uhradili, stačí podat v rozhodném období žádost a příslušenství by Vám mělo být odpuštěno. Odpuštění se nevztahuje na příslušenství u jistin vymáhaných soudním exekutorem. 

A koho by se letos vlastně mělo Milostivé léto III týkat? Milostivé léto III by se mělo zaměřit na živnostníky, kteří mají dluh na sociálním pojištění (Okresní správa sociálního zabezpečení) či na daních (Finanční správa). O dalších informacích ohledně Milostivého léta III Vás budeme průběžně informovat.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/danove-milostive-leto-50121