Novela energetického zákona a zranitelný zákazník

Ve fázi přípravy je novela energetického zákona č. 458/2000 Sb., která myslí na ty, kdo jsou závislí na zařízeních využívajících elektrickou energii.  Bude definovat tzv. zranitelného zákazníka, 

Ten nebude mít žádné finanční výhody, ale bude mít zaručenou dodávku elektrické energie, i kdyby došlo k delšímu pozastavení dodávky elektrické energie. Bude to osoba, která využívá po celý kalendářní měsíc některý z prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění.

Má se jednat např. o:

zařízení pro venkovní plicní ventilaci, 

zařízení na kompenzaci spánkové apnoe, 

domácí dialyzační přístroj,

antidekubitní matrace, která je připojena na ventilátor a dále stropní zvedací zařízení. 

Tento výčet přístrojů ještě není definitivní. Zásadou však je, že se musí jednat o přístroje, bez nichž by zákazník dlouhodobě nemohl žít nebo bez kterých by došlo k velmi závažným zdravotním obtížím. Nebude se  jednat například o elektrické vozíky.

V novele budou uvedena zvláštní práva zranitelného zákazníka, např. bezplatné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu nejpozději 15 dní předem. Mezi povinnosti obchodníků s energiemi

Novela bude ještě projednávána v Parlamentu, takže ještě může dojít ke změnám. 

Zdroj a více informací na: https://nrzp.cz/2023/05/15/informace-c-39-2023-zranitelny-zakaznik/