Psychické potíže ve stáří

Daň z příjmu

Ztráta zraku

Sousedské spory

Psychické problémy u syna

Rezervace platbou; trestní oznámení

Downův syndrom; volný čas

Mateřská dovolená

Partnerské vztahy; nevěra

Poruchy příjmu potravy, depresivní a úzkostné poruchy