Daň z příjmu

Dan

Dobrý den, jsme 3 bratři, ve 2. dědické skupině jsme zdědili družstevní byt. Soudní odhad byl 780 000,- Kč. Družstvu jsme splatili úvěr 70 000,- Kč a provedli menší opravy bytu. Prostřednictvím realitní kanceláře jsme byt prodali za 1 100 000,- Kč. Budeme platit daň a pokud ano z jaké částky? Děkuji.

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Hezký den,

píšete, že jste s bratry zdědili družstevní byt, který jste následně rekonstruovali a poté prodali. Ptáte se, zda budete platit daň z příjmu.

V naší občanské poradně pracují sociální pracovníci, ne právníci či daňoví poradci, proto Vám podáváme obecné informace.

V případě převodu členských práv družstva nepodléhá takto nabytý příjem dani z příjmu fyzických osob v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let. Pokud jste členská práva zdědili po příbuzném v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), tato lhůta se zkracuje o dobu, po kterou byla členská práva ve vlastnictví této osoby.

Budete-li chtít byt prodat před uplynutím výše uvedené lhůty, bude příjem z prodeje členských práv zdaněn. Výše daně z příjmu je 15 % z prodejní ceny po odečtení nákladů. Cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem v době dědění lze uplatnit jako výdaj. Za určitých podmínek lze uplatnit i další výdaje jako např. výdaje související s prodejem (znalecký posudek, náklady realitní kanceláře apod.) nebo náklady na opravu nemovitosti, které jste museli provést před prodejem. Po tomto zohlednění může být daň z příjmů fyzických osob minimální.

Pro podrobnější informace doporučujeme kontaktovat Finanční úřad, případně daňového poradce.

 

S pozdravem

Občanská poradna Ústí nad Orlicí