Pracovněprávní vztahy, zkrácený úvazek

Rozchod a děti

Psychiatrická péče a léky

Agrese; nekontrolovatelné chování; strach ze sebe samého

Deprese

Systém sociálních dávek a pomoci