Psychiatrická péče a léky

brnobohu

Dobrý den,

mám dotaz. Na podzim 2019 jsem u nového psychiatra požadoval pod jeho odborným dohledem zcela vysadit původní medikaci (Seropram 20 mg dávkování bylo 1-0-0 a Zyprexa 5 mg 0-0-1). V té době před dvěma a kousek lety jsem si naivně myslel, že půjdou zcela vysadit a budu žít kvalitně rovněž bez léků. Loni na jaře počátkem léta jsem užíval místo toho chvilkově Sertralin 50 mg (1-0-0) a již mi doktor nedal žádné antipsychotikum. Došlo to do stádia, že jsem projevil intoleranci k Sertralinu a měl příznaky ataky psychozy. (Není se čemu divit, lékař mi nepředepsal žádné antipsychotikum v té době). Pak mě loni v létě těsně před hospitalizací nasadil lékař Paroxetin forte a Kventiax prolong. Ty nějak nezabírali, tak mě lékař poslal do špitálu. V nemocnici mi změnili najednou zcela veškerou medikaci a navíc mi odebrali veškeré léky, které jsem doposud užíval na léčbu hypertenze. Antihypertenziva jsem začal pravidelně užívat po propuštění z nemocnice. Opisuji přesně dávky léků jak šly v čase: Po hospitalizaci cca v prosinci 2020 jsem užíval Risperidon 2mg 2-0-2; Olanzapin 10 mg 1-0-2; Depakine chromo 500 mg 1-0-2; Depakine chromo 300 mg 0-0-1 a Lagosu na ochranu jater 1-0-1. Dnes užívám Risperidon 2 mg 1 – 0 – 2; Olanzapin 10 mg 0-0-1; nově Reagillu 3 mg 1-0-0; na TK Tenormin 50 mg 1-0-0 a Piramil 2,5 mg 1-0-0.
Proč toto všechno vypisuji? Došel jsem k závěru, že mi u předešlého psychiatra předešla medikace (Seropram 20mg a Zyprexa 5mg) pomáhala dobře a proto jsem sám zhodnotil své počínání jako chybu, když jsem chtěl na podzim 2019 zcela vysazovat pod odborným dohledem nového psychiatra.
Dotazy:
1) Jakým způsobem lze se vrátit ke starší a účinnější medikaci (Seropram 20mg a Zyprexa 5mg). Jinými slovy já jako laik se ptám, zda-li je z odborného psychiatrického hlediska možné vysazení naráz všeho co teď beru a naráz nasazení těch dvou zmiňovaných léků 1x antidepresivum a 1x antipsychotikum nebo je potřeba po vzájemné domluvě s ošetřujícím psychiatrem sice pomalu, ale systematicky po vzájemné komunikaci dosavadní léky vysazovat a pak se třeba dopracovat k těm dvěma původním?
2) Při nedávné návštěvě tohoto svého psychiatra jsem právě ho požádal o snížení dosavadní medikace a nasazení Seropramu 20 mg. Odůvodnil jsem to tím, že antidepresivum neužívám žádné a to je vzhledem k mé minulé psychiatrické anamnéze, kdy jsem v 90. letech musel podstoupit pro hluboké deprese 10x elektrokonvulzivní léčbu v klinice v Praze 2. Ošetřující psychiatr reagoval opačně, než jsem předpokládal, tedy neubral mi medikaci, ale mírně naopak zvýšil. On vysvětlil své počínání tím, že se mu jevím jako na začátku psychozy. Můj dotaz číslo dvě zní: Můžete mi prosím vyjmenovat všechny příznaky skutečně nastupující psychozy a ne pouze projev vrozeného temperamentu v situaci, kdy mě tento lékař naštval lidsky, protože místo snížení přišlo zvýšení medikace, což stále považuji za nedorozumění mezi lékařem a pacientem. Já osobně mám Aspergerův syndrom a k tomu schizoafektivní poruchu v remisi.
3) Proč mi dal lékař ne jedno, ale hned tři typy antipsychotika, čemu má kombinace sloužit? Prosím Vás o Váš nestranný odborný názor.
4) Jak jinak mám já jako pacient vyjádřit svou nepohodu případně nesouhlas nebo pochybnost, abych nebyl kverulant (neustálý stěžovatel)?
Svému lékaři jsem sdělil, že pokud mi nezdůvodní zcela jasným a srozumitelným způsobem mě jako laikovi svůj psychofarmakologický postup v mé léčbě, tak ze zákona mám nárok každé 3 měsíce změnit ošetřujícího lékaře, tudíž bych šel hledat pomoc jinam.

Děkuji a omlouvám se za delší text mých dotazů.

Dobrý den,

k Vašemu prvnímu dotazu : Léky nelze najednou vysadit a medikaci naráz nahradit jinou. Je to příliš riskantní a hrozí prudké zhoršení zdravotního stavu. Medikace se obvykle upravuje postupně za sledování stavu pacienta.

Druhý dotaz: Nemohu zde vypisovat všechny příznaky, které by Váš ošetřující lékař mohl vyhodnotit jako nastupující psychózu.Mohl jste být např. více podezřívavý,méně soustředěný,mohl jste jevit zvýšené napětí…mohlo toho být celá řada změn oproti předchozímu stavu.

Třetí dotaz: Nedokážu říct, proč konkrétně Vám byla nastavena tato konkrétní medikace bez vyšetření a bez lékařských zpráv. Kombinace se používají např. když pacient netoleruje vyšší dávky jednoho léku a je nutno zesílit efekt medikace nebo využíváme širší spektrum působení léčiv z různých skupin.

Čtvrtý dotaz: Na způsobu komunikace se svým psychiatrem se dohodněte s ním. Samozřejmě je vhodné k tomu využívat čas v rámci předem objednaných kontrolních vyšetření.

Přeji Vám do dalších dnů hodně zdraví.

MUDr. Kateřina Černá

brnobohu

Dobrý den,

mám dotaz. Na podzim 2019 jsem u nového psychiatra požadoval pod jeho odborným dohledem zcela vysadit původní medikaci (Seropram 20 mg dávkování bylo 1-0-0 a Zyprexa 5 mg 0-0-1). V té době před dvěma a kousek lety jsem si naivně myslel, že půjdou zcela vysadit a budu žít kvalitně rovněž bez léků. Loni na jaře počátkem léta jsem užíval místo toho chvilkově Sertralin 50 mg (1-0-0) a již mi doktor nedal žádné antipsychotikum. Došlo to do stádia, že jsem projevil intoleranci k Sertralinu a měl příznaky ataky psychozy. (Není se čemu divit, lékař mi nepředepsal žádné antipsychotikum v té době). Pak mě loni v létě těsně před hospitalizací nasadil lékař Paroxetin forte a Kventiax prolong. Ty nějak nezabírali, tak mě lékař poslal do špitálu. V nemocnici mi změnili najednou zcela veškerou medikaci a navíc mi odebrali veškeré léky, které jsem doposud užíval na léčbu hypertenze. Antihypertenziva jsem začal pravidelně užívat po propuštění z nemocnice. Opisuji přesně dávky léků jak šly v čase: Po hospitalizaci cca v prosinci 2020 jsem užíval Risperidon 2mg 2-0-2; Olanzapin 10 mg 1-0-2; Depakine chromo 500 mg 1-0-2; Depakine chromo 300 mg 0-0-1 a Lagosu na ochranu jater 1-0-1. Dnes užívám Risperidon 2 mg 1 – 0 – 2; Olanzapin 10 mg 0-0-1; nově Reagillu 3 mg 1-0-0; na TK Tenormin 50 mg 1-0-0 a Piramil 2,5 mg 1-0-0.
Proč toto všechno vypisuji? Došel jsem k závěru, že mi u předešlého psychiatra předešla medikace (Seropram 20mg a Zyprexa 5mg) pomáhala dobře a proto jsem sám zhodnotil své počínání jako chybu, když jsem chtěl na podzim 2019 zcela vysazovat pod odborným dohledem nového psychiatra.
Dotazy:
1) Jakým způsobem lze se vrátit ke starší a účinnější medikaci (Seropram 20mg a Zyprexa 5mg). Jinými slovy já jako laik se ptám, zda-li je z odborného psychiatrického hlediska možné vysazení naráz všeho co teď beru a naráz nasazení těch dvou zmiňovaných léků 1x antidepresivum a 1x antipsychotikum nebo je potřeba po vzájemné domluvě s ošetřujícím psychiatrem sice pomalu, ale systematicky po vzájemné komunikaci dosavadní léky vysazovat a pak se třeba dopracovat k těm dvěma původním?
2) Při nedávné návštěvě tohoto svého psychiatra jsem právě ho požádal o snížení dosavadní medikace a nasazení Seropramu 20 mg. Odůvodnil jsem to tím, že antidepresivum neužívám žádné a to je vzhledem k mé minulé psychiatrické anamnéze, kdy jsem v 90. letech musel podstoupit pro hluboké deprese 10x elektrokonvulzivní léčbu v klinice v Praze 2. Ošetřující psychiatr reagoval opačně, než jsem předpokládal, tedy neubral mi medikaci, ale mírně naopak zvýšil. On vysvětlil své počínání tím, že se mu jevím jako na začátku psychozy. Můj dotaz číslo dvě zní: Můžete mi prosím vyjmenovat všechny příznaky skutečně nastupující psychozy a ne pouze projev vrozeného temperamentu v situaci, kdy mě tento lékař naštval lidsky, protože místo snížení přišlo zvýšení medikace, což stále považuji za nedorozumění mezi lékařem a pacientem. Já osobně mám Aspergerův syndrom a k tomu schizoafektivní poruchu v remisi.
3) Proč mi dal lékař ne jedno, ale hned tři typy antipsychotika, čemu má kombinace sloužit? Prosím Vás o Váš nestranný odborný názor.
4) Jak jinak mám já jako pacient vyjádřit svou nepohodu případně nesouhlas nebo pochybnost, abych nebyl kverulant (neustálý stěžovatel)?
Svému lékaři jsem sdělil, že pokud mi nezdůvodní zcela jasným a srozumitelným způsobem mě jako laikovi svůj psychofarmakologický postup v mé léčbě, tak ze zákona mám nárok každé 3 měsíce změnit ošetřujícího lékaře, tudíž bych šel hledat pomoc jinam.

Děkuji a omlouvám se za delší text mých dotazů.

Dobrý den,

k Vašemu prvnímu dotazu : Léky nelze najednou vysadit a medikaci naráz nahradit jinou. Je to příliš riskantní a hrozí prudké zhoršení zdravotního stavu. Medikace se obvykle upravuje postupně za sledování stavu pacienta.

Druhý dotaz: Nemohu zde vypisovat všechny příznaky, které by Váš ošetřující lékař mohl vyhodnotit jako nastupující psychózu.Mohl jste být např. více podezřívavý,méně soustředěný,mohl jste jevit zvýšené napětí…mohlo toho být celá řada změn oproti předchozímu stavu.

Třetí dotaz: Nedokážu říct, proč konkrétně Vám byla nastavena tato konkrétní medikace bez vyšetření a bez lékařských zpráv. Kombinace se používají např. když pacient netoleruje vyšší dávky jednoho léku a je nutno zesílit efekt medikace nebo využíváme širší spektrum působení léčiv z různých skupin.

Čtvrtý dotaz: Na způsobu komunikace se svým psychiatrem se dohodněte s ním. Samozřejmě je vhodné k tomu využívat čas v rámci předem objednaných kontrolních vyšetření.

Přeji Vám do dalších dnů hodně zdraví.

MUDr. Kateřina Černá