Zadlužení-obstavený účet

Mirka

Dobrý den,dne 4.10. mi banka oznámila, že mám obstavený účet soudním exekutorem. Přišla mi tam první výplata z DPP -3320 Kč, které jsem ještě stačila vybrat. Nyní mám další příjem z HPP -6200 Kč měsíčně. Společně s druhem jsme dopláceni dávkou Hmotné nouze do životního minima, která se bude snižovat na cca 4400. Doplatek na bydlení nám vyplácí v celé výši nájmu 10000 Kč na dvě osoby ( jeden nájem činí 5000 Kč) . Kolik mi tedy může exekutor vzít na pohledávku ( 84000 Kč) při těchto mých příjmech měsíčně? Děkuji za odpověď .

Dobrý den,

příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nepodléhají výkonu rozhodnutí (exekuci), tj. exekutor nemůže nařídit exekuci formou srážek na tyto dávky. Avšak jestliže jsou tyto dávky vypláceny na Váš bankovní účet, může být na peněžní částky přijaté na účet nařízena exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu. Je-li nařízena exekuce na bankovní účet, je banka povinna Vám z účtu srazit částku až do výše vymáhané pohledávky uvedené v exekučním příkazu. Pokud v okamžiku, v němž byl bance doručen exekuční příkaz, nedostačují peněžní prostředky na účtu k úhradě pohledávky v plné výši, banka bude účet sledovat ještě po dalších 6 měsíců a případně srazí z účtu další peněžní prostředky, které byly v tomto období na účet připsány.

Exekuce na bankovní účet je ukončena buď okamžikem, kdy je ve prospěch věřitele sražena částka ve výši celé pohledávky, nebo nejpozději uplynutím sledovacího období 6 měsíců vyplacením alespoň části pohledávky. Nelze ovšem vyloučit, že po ukončení exekuce uplynutím 6 měsíců exekutor vydá nový exekuční příkaz, nebyla-li pohledávka dosud plně uhrazena (§ 306 Občanského soudního řádu).

V případě exekuce přikázáním pohledávky z účtu má dlužník nárok pouze na jednorázovou výplatu peněžních prostředků ze svého účtu ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce. V roce 2023 činí životní minimum jednotlivce 4 860 Kč, tudíž dlužník může banku požádat o výplatu nejvýše 14 580 Kč. Dlužník však může takový výběr provést pouze jednou za celou dobu trvání daného exekučního řízení (tj. až 6 měsíců). Není přípustné, aby si dlužník tuto částku vybíral např. opakovaně každý měsíc (§ 304b Občanského soudního řádu; § 2 Zákona o životním a existenčním minimu).

Abyste zabránila vysokým srážkám z bankovního účtu, můžete si s Vaším zaměstnavatelem v pracovní smlouvě sjednat, že Vám bude mzda vyplácena v hotovosti, nikoli převodem na bankovní účet. Exekutor sice bude oprávněn vydat exekuční příkaz, kterým nařídí provádění srážek ze mzdy, avšak v tomto případě Vám již musí být ponechána nezabavitelná částka. V roce 2023 činí základní nezabavitelná částka 13 638 Kč měsíčně. Nezabavitelná částka se zvyšuje o 3409,50 Kč měsíčně za každou vyživovanou osobu (manžel/ka, dítě). Rovněž si můžete s úřadem práce dohodnout výplatu dávek v hotovosti, např. poštovní poukázkou.

Další možností, jak předejít strhávání vysokých částek z bankovního účtu, je zřízení chráněného účtu. Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Chráněný účet je exekučně nepostižitelný, tudíž nelze nařídit výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z chráněného účtu. Banka je povinna zřídit a vést chráněný účet zdarma. Každá fyzická osoba může vlastnit pouze jeden chráněný účet.

Chráněný účet umožňuje provádět bezhotovostní platby za stejných podmínek jako u exekucí postiženého (obstaveného) účtu, lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem. Do chráněného příjmu spadají např. příjmy ze zaměstnání (mzda, odměna z DPČ nebo DPP), podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí.

Pro zřízení chráněného účtu nejprve písemně požádáte osoby, které Vám vyplácejí chráněný příjem (zaměstnavatel, úřad práce) o vystavení „Potvrzení k chráněnému účtu“. Formulář je ke stažení na této adrese:

https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-2/

Všechna potvrzení k chráněnému účtu zašlete exekutorovi a požádáte jej, aby bance, která vede Váš exekucí postižený účet, oznámil čísla všech účtů, z nichž Vám je vyplácen chráněný příjem, a číslo obstaveného účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Následně požádáte banku o zřízení chráněného účtu a označíte obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Bance můžete určit jen jeden exekucí postižený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Pokud tedy máte více exekucí postižených účtů a chráněné příjmy Vám chodí na několik z nich, je nejprve nutné se domluvit s osobami, které Vám vyplácejí chráněné příjmy, aby Vám všechny chráněné příjmy zasílali pouze na jeden z Vašich obstavených účtů.

Na chráněný účet budou připisovány pouze částky chráněného příjmu, tj. nelze na něj vkládat v hotovosti či bezhotovostně převádět peněžní prostředky, které netvoří chráněný příjem. Na chráněný účet lze po jeho zřízení jednorázově převést částku ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce, pokud je k dispozici na exekucí postiženém účtu a tato částka Vám nebyla vyplacena již dříve (§ 304c – § 304e Občanského soudního řádu).

Exekutor má právo nařídit exekuci na chráněné příjmy, u nichž to zákon připouští. Jedná se zejména o příjmy ze zaměstnání. Srážky z těchto příjmů provádí zaměstnavatel tak, aby dlužníku zůstala alespoň nezabavitelná částka. Po odečtení srážek zaměstnavatel odešle zbývající příjem na exekucí postižený účet a banka jej převede na chráněný účet. Chráněné příjmy, u nichž není přípustná exekuce (příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí), bude banka převádět na chráněný účet v plné výši.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách

Mirka

Dobrý den,dne 4.10. mi banka oznámila, že mám obstavený účet soudním exekutorem. Přišla mi tam první výplata z DPP -3320 Kč, které jsem ještě stačila vybrat. Nyní mám další příjem z HPP -6200 Kč měsíčně. Společně s druhem jsme dopláceni dávkou Hmotné nouze do životního minima, která se bude snižovat na cca 4400. Doplatek na bydlení nám vyplácí v celé výši nájmu 10000 Kč na dvě osoby ( jeden nájem činí 5000 Kč) . Kolik mi tedy může exekutor vzít na pohledávku ( 84000 Kč) při těchto mých příjmech měsíčně? Děkuji za odpověď .

Dobrý den,

příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nepodléhají výkonu rozhodnutí (exekuci), tj. exekutor nemůže nařídit exekuci formou srážek na tyto dávky. Avšak jestliže jsou tyto dávky vypláceny na Váš bankovní účet, může být na peněžní částky přijaté na účet nařízena exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu. Je-li nařízena exekuce na bankovní účet, je banka povinna Vám z účtu srazit částku až do výše vymáhané pohledávky uvedené v exekučním příkazu. Pokud v okamžiku, v němž byl bance doručen exekuční příkaz, nedostačují peněžní prostředky na účtu k úhradě pohledávky v plné výši, banka bude účet sledovat ještě po dalších 6 měsíců a případně srazí z účtu další peněžní prostředky, které byly v tomto období na účet připsány.

Exekuce na bankovní účet je ukončena buď okamžikem, kdy je ve prospěch věřitele sražena částka ve výši celé pohledávky, nebo nejpozději uplynutím sledovacího období 6 měsíců vyplacením alespoň části pohledávky. Nelze ovšem vyloučit, že po ukončení exekuce uplynutím 6 měsíců exekutor vydá nový exekuční příkaz, nebyla-li pohledávka dosud plně uhrazena (§ 306 Občanského soudního řádu).

V případě exekuce přikázáním pohledávky z účtu má dlužník nárok pouze na jednorázovou výplatu peněžních prostředků ze svého účtu ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce. V roce 2023 činí životní minimum jednotlivce 4 860 Kč, tudíž dlužník může banku požádat o výplatu nejvýše 14 580 Kč. Dlužník však může takový výběr provést pouze jednou za celou dobu trvání daného exekučního řízení (tj. až 6 měsíců). Není přípustné, aby si dlužník tuto částku vybíral např. opakovaně každý měsíc (§ 304b Občanského soudního řádu; § 2 Zákona o životním a existenčním minimu).

Abyste zabránila vysokým srážkám z bankovního účtu, můžete si s Vaším zaměstnavatelem v pracovní smlouvě sjednat, že Vám bude mzda vyplácena v hotovosti, nikoli převodem na bankovní účet. Exekutor sice bude oprávněn vydat exekuční příkaz, kterým nařídí provádění srážek ze mzdy, avšak v tomto případě Vám již musí být ponechána nezabavitelná částka. V roce 2023 činí základní nezabavitelná částka 13 638 Kč měsíčně. Nezabavitelná částka se zvyšuje o 3409,50 Kč měsíčně za každou vyživovanou osobu (manžel/ka, dítě). Rovněž si můžete s úřadem práce dohodnout výplatu dávek v hotovosti, např. poštovní poukázkou.

Další možností, jak předejít strhávání vysokých částek z bankovního účtu, je zřízení chráněného účtu. Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Chráněný účet je exekučně nepostižitelný, tudíž nelze nařídit výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z chráněného účtu. Banka je povinna zřídit a vést chráněný účet zdarma. Každá fyzická osoba může vlastnit pouze jeden chráněný účet.

Chráněný účet umožňuje provádět bezhotovostní platby za stejných podmínek jako u exekucí postiženého (obstaveného) účtu, lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem. Do chráněného příjmu spadají např. příjmy ze zaměstnání (mzda, odměna z DPČ nebo DPP), podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí.

Pro zřízení chráněného účtu nejprve písemně požádáte osoby, které Vám vyplácejí chráněný příjem (zaměstnavatel, úřad práce) o vystavení „Potvrzení k chráněnému účtu“. Formulář je ke stažení na této adrese:

https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-2/

Všechna potvrzení k chráněnému účtu zašlete exekutorovi a požádáte jej, aby bance, která vede Váš exekucí postižený účet, oznámil čísla všech účtů, z nichž Vám je vyplácen chráněný příjem, a číslo obstaveného účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Následně požádáte banku o zřízení chráněného účtu a označíte obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Bance můžete určit jen jeden exekucí postižený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Pokud tedy máte více exekucí postižených účtů a chráněné příjmy Vám chodí na několik z nich, je nejprve nutné se domluvit s osobami, které Vám vyplácejí chráněné příjmy, aby Vám všechny chráněné příjmy zasílali pouze na jeden z Vašich obstavených účtů.

Na chráněný účet budou připisovány pouze částky chráněného příjmu, tj. nelze na něj vkládat v hotovosti či bezhotovostně převádět peněžní prostředky, které netvoří chráněný příjem. Na chráněný účet lze po jeho zřízení jednorázově převést částku ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce, pokud je k dispozici na exekucí postiženém účtu a tato částka Vám nebyla vyplacena již dříve (§ 304c – § 304e Občanského soudního řádu).

Exekutor má právo nařídit exekuci na chráněné příjmy, u nichž to zákon připouští. Jedná se zejména o příjmy ze zaměstnání. Srážky z těchto příjmů provádí zaměstnavatel tak, aby dlužníku zůstala alespoň nezabavitelná částka. Po odečtení srážek zaměstnavatel odešle zbývající příjem na exekucí postižený účet a banka jej převede na chráněný účet. Chráněné příjmy, u nichž není přípustná exekuce (příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí), bude banka převádět na chráněný účet v plné výši.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách