PROXIMA SOCIALE O.P.S.

Specializace

Sociální dávky, sociální pojištění, sociální služby, pracovně-právní vztahy, bydlení, rodina, občanskoprávní vztahy, dluhová problematika, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, insolvenční řízení, veřejná správa, trestní právo a další sociálně právní oblasti.

Profil organizace

Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s. poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti práva a orientace v sociálních systémech. Jejím posláním je seznamovat občany v nepříznivé sociální situaci s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Sídlo organizace

Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany

Pracovníci

Sociální pracovníci školení v oblasti práva