Využití služeb advokáta

Týna

Dobrý den,
jsem sociální pracovnice a oslovil mě klient se zakázkou, se kterou si úplně nevím rady. Můj klient má jít k soudu a rád by využil služeb advokáta. Jedná se o soud z důvodu krádeží apod. . Bohužel na něj nemá peníze a já nevím, kam dál postupovat, nemůže si dovolit ani bezplatnou právní poradnu za poplatek 100,-. Ráda bych se dozvěděla, jaké další kroky můžeme podniknout, a co mohu klientovi dále doporučit. Děkuji.

Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.

Dobrý den paní kolegyně.

 

Děkuji, že jste se obrátila se svým dotazem právě na iPoradnu.

Bohužel dotaz není příliš konkrétní a umožňuje více výkladů, hlavně co se týče toho, proč není Váš klient schopen uhradit ani 100,-KČ. Je to osoba bez domova nebo s omezenou způsobilostí k zacházení s financemi atd.? Rozhodující je také trestněprávní kvalifikace Vámi zmíněných krádeží, vycházející ze situace pachatele, jeho motivace a výše jím způsobené škody, tzn., zda jde o přestupek nebo trestný čin.

iPoradna advokáta k dispozici nemá, nicméně i přesto a onen nedostatek informací se pokusím Vám nabídnout několik „tipů“, jak dále postupovat.

–       Zadáte-li do internetového vyhledavače „bezplatné právní poradenství“ jistě tam najdete řadu skutečně bezplatných poraden.

–     Zapátrat můžete také na Právnických fakultách českých univerzit, kde některé z nich nabízejí bezplatné právní poradenství v rámci praxí svých studentů.

–      Bezplatné právní poradenství poskytují také Občanské poradny, působící po celé ČR. Tu nejbližší najdete na webovém seznamu NNO, který je veden na Vašem Krajském úřadu, nebo na webu Asociace občanských poraden – www.aop.cz.

–       Pokud Váš klient chce advokáta (u soudu „obhájce“), musí soudu doložit svou finanční situaci a požádat o přidělení obhájce „ex offo“ V běžných soudních řízeních se totiž odsouzený, resp. ten, v jehož neprospěch soud rozhodl, finančně výrazně podílí na nákladech tohoto řízení včetně odměn advokátů.

–       Váš klient také nemusí požadovat advokáta, zejm. jestliže se reálně cítí nevinný. I bez advokáta má právo navrhovat svědky, předkládat důkazy, požadovat znalecké posudky apod. Rovněž si může k soudu přizvat podporující osobu, tj. někoho, kdo ho zná, je hodnověrný a mj. ví, za jakých okolností i proč ke krádežím došlo, popř. nemohlo dojít. I v tomto případě může Váš klient soudu doložit svou finanční situaci a požádat o prominutí úhrady soudních poplatků aj. s tím spojených nákladů (viz výše).

–        Další možností je vyhnout se soudu a navrhnout „mimosoudní vyrovnání mezi poškozeným a viníkem/pachatelem“. To lze udělat prostřednictvím Probační a mediační služby (PMS) a musí s tím souhlasit soud, který bude ve spolupráci s PMS dohlížet nad formou a plněním této dohody. Obdobou této formy je „dohoda o vině a trestu“ schválená soudem. Jelikož obě dohody bývají založeny mj. na finančním plnění (jednorázovém nebo dle splátkového kalendáře) bylo by nutné současně zajistit finanční zabezpečení, tj. příjem či jinou fin. saturaci Vašeho klienta.

–        Poslední možností je sponzorská či nadační výpomoc při úhradě advokáta aj. poplatků, což ovšem vzhledem k příčině soudu asi nebude snadné.

 

Doufám, že Vám naše rada byla k užitku. Přeji Vám vše dobré, s pozdravem

Dr. Libor Novosád

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách

Týna

Dobrý den,
jsem sociální pracovnice a oslovil mě klient se zakázkou, se kterou si úplně nevím rady. Můj klient má jít k soudu a rád by využil služeb advokáta. Jedná se o soud z důvodu krádeží apod. . Bohužel na něj nemá peníze a já nevím, kam dál postupovat, nemůže si dovolit ani bezplatnou právní poradnu za poplatek 100,-. Ráda bych se dozvěděla, jaké další kroky můžeme podniknout, a co mohu klientovi dále doporučit. Děkuji.

Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.

Dobrý den paní kolegyně.

 

Děkuji, že jste se obrátila se svým dotazem právě na iPoradnu.

Bohužel dotaz není příliš konkrétní a umožňuje více výkladů, hlavně co se týče toho, proč není Váš klient schopen uhradit ani 100,-KČ. Je to osoba bez domova nebo s omezenou způsobilostí k zacházení s financemi atd.? Rozhodující je také trestněprávní kvalifikace Vámi zmíněných krádeží, vycházející ze situace pachatele, jeho motivace a výše jím způsobené škody, tzn., zda jde o přestupek nebo trestný čin.

iPoradna advokáta k dispozici nemá, nicméně i přesto a onen nedostatek informací se pokusím Vám nabídnout několik „tipů“, jak dále postupovat.

–       Zadáte-li do internetového vyhledavače „bezplatné právní poradenství“ jistě tam najdete řadu skutečně bezplatných poraden.

–     Zapátrat můžete také na Právnických fakultách českých univerzit, kde některé z nich nabízejí bezplatné právní poradenství v rámci praxí svých studentů.

–      Bezplatné právní poradenství poskytují také Občanské poradny, působící po celé ČR. Tu nejbližší najdete na webovém seznamu NNO, který je veden na Vašem Krajském úřadu, nebo na webu Asociace občanských poraden – www.aop.cz.

–       Pokud Váš klient chce advokáta (u soudu „obhájce“), musí soudu doložit svou finanční situaci a požádat o přidělení obhájce „ex offo“ V běžných soudních řízeních se totiž odsouzený, resp. ten, v jehož neprospěch soud rozhodl, finančně výrazně podílí na nákladech tohoto řízení včetně odměn advokátů.

–       Váš klient také nemusí požadovat advokáta, zejm. jestliže se reálně cítí nevinný. I bez advokáta má právo navrhovat svědky, předkládat důkazy, požadovat znalecké posudky apod. Rovněž si může k soudu přizvat podporující osobu, tj. někoho, kdo ho zná, je hodnověrný a mj. ví, za jakých okolností i proč ke krádežím došlo, popř. nemohlo dojít. I v tomto případě může Váš klient soudu doložit svou finanční situaci a požádat o prominutí úhrady soudních poplatků aj. s tím spojených nákladů (viz výše).

–        Další možností je vyhnout se soudu a navrhnout „mimosoudní vyrovnání mezi poškozeným a viníkem/pachatelem“. To lze udělat prostřednictvím Probační a mediační služby (PMS) a musí s tím souhlasit soud, který bude ve spolupráci s PMS dohlížet nad formou a plněním této dohody. Obdobou této formy je „dohoda o vině a trestu“ schválená soudem. Jelikož obě dohody bývají založeny mj. na finančním plnění (jednorázovém nebo dle splátkového kalendáře) bylo by nutné současně zajistit finanční zabezpečení, tj. příjem či jinou fin. saturaci Vašeho klienta.

–        Poslední možností je sponzorská či nadační výpomoc při úhradě advokáta aj. poplatků, což ovšem vzhledem k příčině soudu asi nebude snadné.

 

Doufám, že Vám naše rada byla k užitku. Přeji Vám vše dobré, s pozdravem

Dr. Libor Novosád

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách