ČERNÁ KATEŘINA, MUDR.

Specializace

Psychiatrická problematika dospělých

Zkušenosti v oboru

1998 – 2004 Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, úspěšné absolvování oboru všeobecné lékařství

2010 získání odborné způsobilosti v oboru psychiatrie

2013 získání odborné způsobilosti k výkonu psychoterapie ve zdravotnictví

2007 kurz hypnózy

2009 – 2013 psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“

2005 – 2006 sekundární lékař na psychiatrickém oddělení Nemocnice Ostrov

2006 – 2009 sekundární lékař v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice

Od 2009 – 2018 psychiatr a psychoterapeut v psychiatrické ambulanci v Ostrově

od 2018 psychiatr a psychoterapeut v psychiatrické ambulanci v Karlových Varech

Organizace, v níž působím

Psychiatr a psychoterapeut v psychiatrické ambulanci v Karlových Varech