Evidence pracovní doby

Hobeni

Dobrý den, máme několik dotazů:1/ Čip a nebo kniha příchodů a odchodů. Vedení naší firmy nechalo nainstalovat systém na čip pro příchod či odchod, ale zároveň ponechalo i knihu příchodů a odchodů. Bylo nám řečeno než se systém nastaví, že budeme používat obě možnosti. Již je to několik měsíců a stále jedeme na obou /možnostech a stojíme fronty, jak u knihy, tak i u přístroje na čip. Ohradilo se nás několik proti takovému chování u paní vedoucí a bylo nám řečeno,že někteří vynechávají podpisy v knize a nebo zase naopak u přístroje a tudíž bude vše tak jak bylo určeno na začátku. Stát frontu u knihy a o patro níž používat čip. Dozvěděli jsme se,že tomu je jinak, protože v kanceláři dělají nějakou statistiku a pro osobu, která je k tomu určená, je pohodlnější mít jak knihu tak i elektronické ohlašování. Musíme podotknout, že zaměstnanci si každý zvolil na protest buď se přihlašovat přes čip a někdo podpisem do knihy. Připadá nám to šikanózní a nedůstojné, aby se staly fronty u knihy či přístroje jen pro pohodlí jedné kancelářské zaměstnankyně. Požádali jsme vedení, aby vybrali jen jednu možnost pro příchod a odchody do zaměstnání,ovšem bylo to zamítnuto. Můžeme se prosím proti tomuto problému nějakým způsobem bránit a nebo nahlásit a kde? 2/ Čárkování. Bylo nám oznámeno, že po určitou dobu budeme pro /opět / statistiku každý výrobek, který nám přijde rukama potvrzen čárkou na vytištěný formulář, a to z důvodů ,aby se udělal průměr kolik jsme schopni za měsíc zpracovat výrobků. Jenže…postupem doby se čárkuje stále a když jsme se ohradili ,že hodně z nás zapomínáme čárky zapisovat a nebo nás to zpomaluje byli řečeno,že se tím zjišťuje produktivita práce a bude to trestáno srážkou z prémií. Myslíme si, že na zjištění stačí jeden měsíc, aby se vypočítal průměr od všech dělníků kolik jsou schopni za měsíc zpracovat výrobku a podobně. A když už jsme u prémii, myslíme, že ty jsou zaměstnanci vypláceny za jeho pracovní aktivitu, takže pokud se nám nelíbí pro nás zbytečně “čárkování” a nebo záznamy do knihy či do systému, nemělo by nám být oznámeno a vyhrožováno, že se to bude řešit přes prémie. 3/ Skupiny A,B,C. I tento problém vyvstal z údajné/ jenom obyčejné statistiky/. Také se čárkovalo a vznikly neoficiální skupiny, které jsou nástrojem pro vedení dílny zvýhodňování či trestání invalidních dělníků na chráněných pracovních místech. Skupina A Získává při plném nasazení 1500 Kč prémii -což ne vždy,je pravda. Skupina B Dostává polovinu z 1500 Kč. Skupina C Nedostává zhola nic! Je nutno předeslat,že se tu hlásá o tom,že každý ať dělá svým tempem a kolik, co zvládne,ale jak tomu věřit,když máte skupiny,která toto jejich tvrzení vyvrací. Realita je jiná. Když zpomalíte je to špatně,když se ohradite je to také špatně. Příliš často se nám všem zda,co jsme zaměstnání v dílně,že nás berou jako dělníky co jsou ze zdravím v dobré formě o výkonnosti, jako je v /normálních dílnách/…Bosch,Lighting a podobné firmy. Nejvíce nám vadí,že skupina C nemá podle pravidel kanceláře,žádné odměny a to jen proto,že nejsou rychlejší,jako někteří z nás. Takový POBUDA,co čerpá podporu z MPSV má plno výhod a dělá jen ostudu sám sobě a prostředí kde se pohybuje,ale invalidní člověk,který i přes svůj zdravotní stav se dostane do zaměstnání a tam je ku prospěchu jak zaměstnavatele tak i státu / odvod daní /v plném jeho pracovním nasazení,kterého je schopen nedostane ani korunu ohodnocení. Máme za to,že je to diskriminující vůči těmto osobám ve skupině C. Skupiny je možno vepsat do smlouvy,ale musí se dodržovat a plnit tak jak je uvedeno,ovšem tyto skupiny o kterých píšeme jsou jen další /bič / na zaměstnance. Můžete napsat že prémie jsou od 0 až po 100 % a zaměstnanec nemusí žádné vůbec zaměstnanci přiznat,ale kdyz jsme dělali jako 50 až 60 000 výrobku denně DM POLEPOVANÍ ETIKET,pak snad netrpí majitel chudobou. Teď je pravda,že je méně výrobku k polepování a tudíž je to o něco horší než dříve,ale to neopravňuje vedoucí dílny k tomu,že zavede skupinu C,která je bez odměny. V dnešní době pro velkou inflaci a drahotu ,jako jsou léky,platby za nájem a další jiné poplatky je každá korunka dobrá,zvláště pro zaměstnané invalidní spoluobčané. Vážená Iporadno jsou tyto problémy,které jsou pro nás zásadním důvodem k tomu,abychom se na Vas či někoho jiného obrátilii? Pokud ano,prosím napište nám konkrétní kam a jakou formou. Děkujeme. Zaměstnanci

Dobrý den, děkujeme, že se se svým dotazem obracíte na iPoradnu. Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Evidence pracovní doby je povinností zaměstnavatele, která vyplývá z ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zákoník práce nepředepisuje, jakým způsobem mají zaměstnavatelé vést evidenci pracovní doby. Je tak na každém zaměstnavateli, pro jakou formu evidence se rozhodne. Evidence tedy může být vedena jak formou tištěných, ručně vyplňovaných výkazů práce, tak např. elektronicky. Vést evidenci pracovní doby je sice povinností zaměstnavatele, ale zaměstnavatel má právo od zaměstnanců požadovat poskytování určité přiměřené součinnosti při vedení evidence pracovní doby. Zaměstnanci jsou tedy povinni vyhovět pokynům zaměstnavatele týkajícím se vedení evidence. Je otázka, zda vedení dvojí evidence ve vašem případě lze ještě považovat za přiměřené. Na druhou stranu lze pochopit i argument zaměstnavatele, že chce vést dvojí evidenci, než se systém nastaví. Pokud však situace trvá již několik měsíců a není opodstatněná, chápu, že je to velmi omezující. Nejlepší by bylo zkusit se dohodnout s nadřízeným či přímo ředitelem na jednom jednotném způsobu vedení docházky, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením či prodlevám. Co se týká měření efektivity či produktivity práce, je běžnou praxí, že zaměstnavatel sleduje objem práce, který je možné vykonat v určitém čase, sleduje čas, který daná činnost zabere jednomu zaměstnanci v porovnání se zaměstnancem druhým. V souvislosti s tím může zaměstnavatel zaměstnance ocenit tzv. výkonnostní odměnou, která je doplňkovou částí mzdy a je nenároková. Zaměstnavatel by však neměl postupovat diskriminačně. Zákoník práce v § 16 odst. 1 stanoví zásadu rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci (tj. bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnického původu, sexuální orientace, věku, náboženského vyznání atd.), pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci i další. Nerovné zacházení se zaměstnancem z důvodu, že zaměstnanec pobírá invalidní důchod, může představovat přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. To, že má zaměstnanec souběžný příjem v podobě starobního nebo invalidního důchodu, se nesmí negativně odrazit v jeho odměňování, zaměstnanec nesmí být vyloučen z možnosti získat odměny či jiné benefity. Na prvním místě mohu doporučit vždy pokus o dohodu. Pokud Vám nevyhovuje systém čárkování, zkuste se s ostatními zaměstnanci domluvit a navrhnout nadřízenému jiný způsob, popř. sepište své výhrady písemně, doručte je nadřízenému. Nebo vyvolejte setkání přímo s ředitelem. Pokud máte v zaměstnání zaměstnanecké odbory, je možné uvedené záležitosti projednat i s nimi, popř. zvážit jejich založení. Pakliže se domníváte, že zaměstnavatel porušuje pracovní předpisy či dochází k diskriminaci, můžete se obrátit s podnětem na příslušný inspektorát práce nebo kontaktovat ombudsmana.

S pozdravem Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová

Hobeni

Dobrý den, máme několik dotazů:1/ Čip a nebo kniha příchodů a odchodů. Vedení naší firmy nechalo nainstalovat systém na čip pro příchod či odchod, ale zároveň ponechalo i knihu příchodů a odchodů. Bylo nám řečeno než se systém nastaví, že budeme používat obě možnosti. Již je to několik měsíců a stále jedeme na obou /možnostech a stojíme fronty, jak u knihy, tak i u přístroje na čip. Ohradilo se nás několik proti takovému chování u paní vedoucí a bylo nám řečeno,že někteří vynechávají podpisy v knize a nebo zase naopak u přístroje a tudíž bude vše tak jak bylo určeno na začátku. Stát frontu u knihy a o patro níž používat čip. Dozvěděli jsme se,že tomu je jinak, protože v kanceláři dělají nějakou statistiku a pro osobu, která je k tomu určená, je pohodlnější mít jak knihu tak i elektronické ohlašování. Musíme podotknout, že zaměstnanci si každý zvolil na protest buď se přihlašovat přes čip a někdo podpisem do knihy. Připadá nám to šikanózní a nedůstojné, aby se staly fronty u knihy či přístroje jen pro pohodlí jedné kancelářské zaměstnankyně. Požádali jsme vedení, aby vybrali jen jednu možnost pro příchod a odchody do zaměstnání,ovšem bylo to zamítnuto. Můžeme se prosím proti tomuto problému nějakým způsobem bránit a nebo nahlásit a kde? 2/ Čárkování. Bylo nám oznámeno, že po určitou dobu budeme pro /opět / statistiku každý výrobek, který nám přijde rukama potvrzen čárkou na vytištěný formulář, a to z důvodů ,aby se udělal průměr kolik jsme schopni za měsíc zpracovat výrobků. Jenže…postupem doby se čárkuje stále a když jsme se ohradili ,že hodně z nás zapomínáme čárky zapisovat a nebo nás to zpomaluje byli řečeno,že se tím zjišťuje produktivita práce a bude to trestáno srážkou z prémií. Myslíme si, že na zjištění stačí jeden měsíc, aby se vypočítal průměr od všech dělníků kolik jsou schopni za měsíc zpracovat výrobku a podobně. A když už jsme u prémii, myslíme, že ty jsou zaměstnanci vypláceny za jeho pracovní aktivitu, takže pokud se nám nelíbí pro nás zbytečně “čárkování” a nebo záznamy do knihy či do systému, nemělo by nám být oznámeno a vyhrožováno, že se to bude řešit přes prémie. 3/ Skupiny A,B,C. I tento problém vyvstal z údajné/ jenom obyčejné statistiky/. Také se čárkovalo a vznikly neoficiální skupiny, které jsou nástrojem pro vedení dílny zvýhodňování či trestání invalidních dělníků na chráněných pracovních místech. Skupina A Získává při plném nasazení 1500 Kč prémii -což ne vždy,je pravda. Skupina B Dostává polovinu z 1500 Kč. Skupina C Nedostává zhola nic! Je nutno předeslat,že se tu hlásá o tom,že každý ať dělá svým tempem a kolik, co zvládne,ale jak tomu věřit,když máte skupiny,která toto jejich tvrzení vyvrací. Realita je jiná. Když zpomalíte je to špatně,když se ohradite je to také špatně. Příliš často se nám všem zda,co jsme zaměstnání v dílně,že nás berou jako dělníky co jsou ze zdravím v dobré formě o výkonnosti, jako je v /normálních dílnách/…Bosch,Lighting a podobné firmy. Nejvíce nám vadí,že skupina C nemá podle pravidel kanceláře,žádné odměny a to jen proto,že nejsou rychlejší,jako někteří z nás. Takový POBUDA,co čerpá podporu z MPSV má plno výhod a dělá jen ostudu sám sobě a prostředí kde se pohybuje,ale invalidní člověk,který i přes svůj zdravotní stav se dostane do zaměstnání a tam je ku prospěchu jak zaměstnavatele tak i státu / odvod daní /v plném jeho pracovním nasazení,kterého je schopen nedostane ani korunu ohodnocení. Máme za to,že je to diskriminující vůči těmto osobám ve skupině C. Skupiny je možno vepsat do smlouvy,ale musí se dodržovat a plnit tak jak je uvedeno,ovšem tyto skupiny o kterých píšeme jsou jen další /bič / na zaměstnance. Můžete napsat že prémie jsou od 0 až po 100 % a zaměstnanec nemusí žádné vůbec zaměstnanci přiznat,ale kdyz jsme dělali jako 50 až 60 000 výrobku denně DM POLEPOVANÍ ETIKET,pak snad netrpí majitel chudobou. Teď je pravda,že je méně výrobku k polepování a tudíž je to o něco horší než dříve,ale to neopravňuje vedoucí dílny k tomu,že zavede skupinu C,která je bez odměny. V dnešní době pro velkou inflaci a drahotu ,jako jsou léky,platby za nájem a další jiné poplatky je každá korunka dobrá,zvláště pro zaměstnané invalidní spoluobčané. Vážená Iporadno jsou tyto problémy,které jsou pro nás zásadním důvodem k tomu,abychom se na Vas či někoho jiného obrátilii? Pokud ano,prosím napište nám konkrétní kam a jakou formou. Děkujeme. Zaměstnanci

Dobrý den, děkujeme, že se se svým dotazem obracíte na iPoradnu. Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Evidence pracovní doby je povinností zaměstnavatele, která vyplývá z ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zákoník práce nepředepisuje, jakým způsobem mají zaměstnavatelé vést evidenci pracovní doby. Je tak na každém zaměstnavateli, pro jakou formu evidence se rozhodne. Evidence tedy může být vedena jak formou tištěných, ručně vyplňovaných výkazů práce, tak např. elektronicky. Vést evidenci pracovní doby je sice povinností zaměstnavatele, ale zaměstnavatel má právo od zaměstnanců požadovat poskytování určité přiměřené součinnosti při vedení evidence pracovní doby. Zaměstnanci jsou tedy povinni vyhovět pokynům zaměstnavatele týkajícím se vedení evidence. Je otázka, zda vedení dvojí evidence ve vašem případě lze ještě považovat za přiměřené. Na druhou stranu lze pochopit i argument zaměstnavatele, že chce vést dvojí evidenci, než se systém nastaví. Pokud však situace trvá již několik měsíců a není opodstatněná, chápu, že je to velmi omezující. Nejlepší by bylo zkusit se dohodnout s nadřízeným či přímo ředitelem na jednom jednotném způsobu vedení docházky, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením či prodlevám. Co se týká měření efektivity či produktivity práce, je běžnou praxí, že zaměstnavatel sleduje objem práce, který je možné vykonat v určitém čase, sleduje čas, který daná činnost zabere jednomu zaměstnanci v porovnání se zaměstnancem druhým. V souvislosti s tím může zaměstnavatel zaměstnance ocenit tzv. výkonnostní odměnou, která je doplňkovou částí mzdy a je nenároková. Zaměstnavatel by však neměl postupovat diskriminačně. Zákoník práce v § 16 odst. 1 stanoví zásadu rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci (tj. bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnického původu, sexuální orientace, věku, náboženského vyznání atd.), pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci i další. Nerovné zacházení se zaměstnancem z důvodu, že zaměstnanec pobírá invalidní důchod, může představovat přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. To, že má zaměstnanec souběžný příjem v podobě starobního nebo invalidního důchodu, se nesmí negativně odrazit v jeho odměňování, zaměstnanec nesmí být vyloučen z možnosti získat odměny či jiné benefity. Na prvním místě mohu doporučit vždy pokus o dohodu. Pokud Vám nevyhovuje systém čárkování, zkuste se s ostatními zaměstnanci domluvit a navrhnout nadřízenému jiný způsob, popř. sepište své výhrady písemně, doručte je nadřízenému. Nebo vyvolejte setkání přímo s ředitelem. Pokud máte v zaměstnání zaměstnanecké odbory, je možné uvedené záležitosti projednat i s nimi, popř. zvážit jejich založení. Pakliže se domníváte, že zaměstnavatel porušuje pracovní předpisy či dochází k diskriminaci, můžete se obrátit s podnětem na příslušný inspektorát práce nebo kontaktovat ombudsmana.

S pozdravem Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová