Vztahy v rodině; psychologická péče

Výživné; zvýšení

Sebepoškozování

Smíšená porucha osobnosti

Vzhled; kritika

Zaměstnání; dovolená