Chráněná dílna; lékařská prohlídka

Úraz; dovolená

Bezradná dívka

Platnost průkazu ZTP

ZTP/p

Léky

Chráněná dílna; dovolená

Nepříjemný pocit v blízkosti cizí osoby

Rodiče a děti; psychoterapie

Sebepoškozování