SPONDEA, z.ú.

Specializace

SPONDEA nabízí své služby lidem v těžkých životních chvílích, které nedokážou řešit vlastními silami. Sídlo organizace je v Brně, ale klienti k nám dochází z celého Jihomoravského kraje, nezřídka i z jiných míst ČR. Společně s klienty hledáme cestu, jak překonat traumatické prožitky způsobené například úmrtím v rodině, domácím násilím (jsme poskytovatelem služby intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním), týráním nebo třeba šikanou. Také pomáháme rodičům překonat výchovné, školní a jiné potíže dětí. Realizujeme program na zvládání vzteku. V rámci projektů pomáháme rodinám v rozvodovém konfliktu, s cílem snížit negativní dopad rozvodu na děti. 

Profil organizace

Náš odborný tým tvoří sociální pracovníci, psychologové a právníci. V rámci nestátního zdravotnického zařízení u nás pracuje klinický psycholog. Máme smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. Realizujeme také programy primární prevence na školách, vzděláváme děti i odbornou veřejnost. 

S olomouckou iPoradnou spolupracujeme již mnoho let, konkrétně v sociální službě krizová pomoc. Krizová pomoc má za cíl poskytovat včasnou a dosažitelnou pomoc všem, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Takovou situací může být např. prožití traumatické události, krize v osobním životě způsobená vztahovými, rodinnými, školními, pracovními či sociálními problémy. 

Často se setkáváme s tématy vztahů mezi vrstevníky, s problémy v lásce, s přijetím odlišností, samotou, nebo také s depresivními stavy, různými strachy, úzkostmi, sebevražednými myšlenkami, či pocity bezmoci.

Sídlo organizace

SPONDEA, z.ú.
Sýpka 1351/25
613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt

e-mail: krizovapomoc@spondea.cz
tel. kontakt: 608 118 088/541 235 511

Provozní doba:
Pondělí – čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 16:00

Pracovníci

Mgr. Eva Pospíchalová – zástupkyně ředitelky, metodická vedoucí, sociální pracovnice

Bc. Petra Dolečková, DiS. – vedoucí sociální služby krizová pomoc, sociální pracovnice

Mgr. Mariana Šimíková – psycholožka

Mgr. Michaela Kadlecová – psycholožka

Mgr. Jitka Mansfeldová – psycholožka