ŠOSOVÁ MARTA JUDR.

Specializace

Občanské právo, Dluhová problematika, Rodinné právo (spíše tíživé situace).

Zkušenosti v oboru

VŠ – právnická fakulta MU Brno, rok ukončení 1982, rigorózní zkouška 1985

 

Odborné sociální poradenství, sociální pracovník

Od roku 1994 v sociálních službách
Praxe jako vedoucí domova pro seniory, denního centra pro osoby bez domova a poradny, zkušenost s prací s cizinci a menšinami, nyní v pozici poradce v Charitní poradně Boskovice. Od roku 2002 supervizorka, lektorská spolupráce se vzdělávacími středisky Charita ČR Praha, ACH Olomouc a DCH Brno
Privátní praxe lektorky a supervizorky od roku 2007

Organizace, v níž působím

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko – Charitní poradna Boskovice