ŠNERCHOVÁ VERONIKA, MGR.

Specializace

Výchovné a vzdělávací problémy dětí, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vztahové obtíže.

Zkušenosti v oboru

Vzdělání:    

Filozofická fakulta UP v Olomouci – psychologie

Pedagogická fakulta OSU v Ostravě – speciální pedagogika

Institut rodinné terapie v Praze – výcvik v rodinné terapii

Kurz krizové intervence – CETERAS

 

Praxe: 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s kombinovaným postižením, Ostrava

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek

Emcéčko, rodinné centrum, Valašské Meziříčí

Centrum nové naděje, Frýdek-Místek

Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postižením, Ostrava

 

Příprava a vedení táborů pro děti,
pobyty pro osamělé matky s dětmi Centra pro rodinný život – zajišťování programu pro děti a mládež
Praxe v Klubu Nezbeda  (nízkoprahové zařízení pro děti)
Osobní asistence v Občanském sdružení Spolu
Práce s klienty s psychickým onemocněním v Denním centru sv. Josefa ve F-M
Práce se staršími lidmi – v domovech důchodců,  pečovatelské službě, LDN

Praxe v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě-Porubě

Přednášková činnost (témata sebepoznání, komunikace, vztahy, apod.)

Praxe v psychologii práce, v manželském a rodinném poradenství (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Organizace, v níž působím

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole, Ostrava – Slezská Ostrava

Centrum nové naděje, Frýdek-Místek