ŠMÍD MILOŠ, MGR.

Specializace

Informace okolo možnosti podpory studia zrakově postižených.
Pomoc a informace při celoživotním vzdělávání.

Odborné rady s PC při pracovním uplatnění.

Možnost rady se speciálními softwary pro zrakově postižené (ZOOMText, Supernova, JAWS, NVDA …)

Nabízím pomoc s digitalizací textů a knih – ke studiu, odborná literatura, beletrie … vhodné pro zrakově postižené, ale i dyslektiky …, tělesně postižené.

Asistenční pomoc při studiu.

Sám jsem těžce slabozraký, byl jsem vyškolen v oborech sociální rehabilitace zrakově postižených: tyflografika (Ján Jesenský), prostorová orientace (Ján Jesenský), Braillovo písmo (Zdeněk Šarbach), sebeobsluha (RS Levoča) – jak je z výčtu vidět, problematikou ZP se zabývám a zajímám se o ni od dob SŠ, vyučoval jsem speciální pedagogiku na Evangelické akademii v Praze, mám jistý přehled i v oblastech dalších handicapů, dále se orientuji v oblast turistiky a sportu zejména zrakově postižených.

Zkušenosti v oboru

Vysoká škola Filozofická fakulta, obory český jazyk – dějepis, středoškolský učitel

 

Speciální pedagogika, zajišťování praxe a exkurzí na různá pracoviště a centra pro pomoc handicapovaným i do speciálním mateřských škol

Pracoval jsem jako lektor výuky zrakově postižených v TyfloCentru u Ing., Jiřího Ježka a v Tyfloservisu a na Rehabilitačním středisku Dědina pro zrakově postižené

Pracoval jsem ve středisku podpory studia na VŠ.

Organizace, v níž působím

Nadační fond Mathilda – knihovna DKZP