SLOWÍK JOSEF, PHDR., PH.D.

Specializace

Mentální postižení – vše, co se týká mentálního postižení a jeho souvislostí, situace a potřeb dětí i dospělých lidí s mentálním postižením, jejich rodin a pečujících osob

Sociální integrace a inkluze osob s postižením a znevýhodněním – témata sociálního začleňování osob s různými druhy zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění do společnosti, a to nejenom ve vzdělávání, ale ve všech oblastech života

Zkušenosti v oboru

Odborný asistent Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (od 2005 do současnosti)

Poradenský pracovník ve speciálně pedagogickém centru (od 2020 do současnosti)

Speciální pedagog v Domově pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově (od 1997 do 2005)

Učitel ZŠ (od 1994 do 1999)

Vychovatel v dětském diagnostickém ústavu (od 1993 do 1994)

 

Vzdělání:

PhDr. a Ph.D. v oboru speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze (2002 – 2005)

Mgr. v oboru speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze (1992 – 1998)

Kurz krizové intervence, RIAPS Praha (2000)

Kurz alternativní a augmentativní komunikace, KCVJŠ Plzeň (1997)

 

Další aktivity:

Spolupráce neziskovými organizacemi (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, ADRA, Hestia, NROS)

Přednášková, lektorská a publikační činnost (domácí i mezinárodní)

Organizace, v níž působím

Západočeská univerzita v Plzni

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary

Kontakt