RŮŽIČKOVÁ VERONIKA, MGR., PH.D.,

Specializace

Osoby se zrakovým postižením v celém věkovém spektru.
Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP.

Zraková terapie / funkční vyšetření zraku

Zkušenosti v oboru

Odborný asistent na – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc
Instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu osob se ZP.
Zrakový terapeut v oftalmologické ambulanci

Organizace, v níž působím

Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií

Oftalmologická ambulance MUDr. O. Látalové