ROZSÍVAL PAVEL, PROF. MUDR. CSC.FEBO

Specializace

Oční lékařství obecně, kataraktová a refrakční chirurgie zvláště.

Zkušenosti v oboru

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 

10 let vědecká výchova a vědecký pracovník LF v HK, pak primář očního oddělení v Teplicích, očního oddělení v Ústí nad Labem, od roku 1993 do roku 2015 přednosta oční kliniky LF a FN v Hradci Králové.

Ze zastávaných funkcí člen vědecké rady MZ, člen VR LF.

Provedl jsem více jak 60 000 očních operací, od začátku 90. let minulého století se zabývám refrakční chirurgií oka, byl jsem jeden z prvních, kteří implantovali nitrooční čočky (1986)

Jsem členem řady mezinárodních organizací, byl jsem opakovaně v edici Kdo je kdo v ČR a i Who is who in the world.

Byl jsem 8 let předsedou výboru České oftalmologické společnosti.

Organizace, v níž působím

Oční klinika

Kontakt

Oční klinika

Fakultní nemocnice

Sokolská

500 05 Hradec Králové