Před jednáním o příspěvku na péči mějte vždy připraveny aktuální zprávy o vašem zdravotním stavu a o tom, co z něho vyplývá, radí ombudsman.“

Zdravotní stav lidí závislých na péči se pravidelně přehodnocuje. Aby nepřišli o příspěvek na péči, musí svůj zdravotní stav doložit lékařskými zprávami.

Na ombudsmana se obrátila pěstounka dvanáctileté dívky se sluchovým postižením a poruchou ADHD. Nesouhlasila, že posudkoví lékaři přehodnotili zdravotní stav svěřenkyně, a přiznali ji namísto dosavadního II. stupně příspěvku na péči pouze I. stupeň.

Více se dočtete na:

https://www.helpnet.cz/aktualne/lide-zavisli-na-peci-musi-chodit-pravidelne-k-lekarum-aby-neprisli-o-prispevek-na-peci-radi