MUDr. PASTORKOVÁ RADMILA, Ph.D.

Specializace

Posudková činnost v  oblasti sociálního zabezpečení – invalidita, stupeň závislosti, dočasná pracovní neschopnost – obecné informace, rozhodně nelze touto formou provádět posuzování konkrétních případů, informace z  oblastí dávkové pouze velmi obecně.

Zkušenosti v oboru

Všeobecné lékařství LF UP Olomouc, ukončení 1995, atestace – interní lékařství 1. Stupně, 1998, specializovaná způsobilost z posudkového lékařství 2007, postgraduální studium LF UP, ukončeno 2014, obhájena práce na téma posuzování invalidity.

 

Lékař na odborných ambulancích a interním a gastroenterologickém oddělení od 1997 do 2005, posudkový lékař LPS od 2005 dosud.

Organizace, v níž působím

Posudkový lékař LPS