OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNĚ-JEKHETANE, O.P.S.

Specializace

Posláním Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE je poskytovat informace, rady, aktivní pomoc a asistenci lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou neumí nebo nemohou řešit sami.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako situace, kdy zájemce:

 • je zadlužený nebo předlužený,
 • má nízké sociální kompetence nebo dovednosti,
 • se neorientuje v oblasti sociálního zabezpečení (sociální dávky, důchody a podobně),
 • se neorientuje v běžných oblastech práva (rodinné, trestní, pracovní, občanské soudní řízení, občanský zákoník a další),
 • je obětí trestného činu,
 • je nezaměstnaný,
 • žije v nevyhovujících bytových podmínkách nebo je ohrožen ztrátou bydlení,
 • je ohrožen chudobou a sociálním vyloučením,
 • vede rizikový způsob života,
 • neorientuje se ve veřejné správě (úřady, instituce: např. Policie ČR, soudy, Úřad práce ČR),
 • neorientuje se ve spotřebitelské problematice (např. předváděcí akce, smlouvy o dodávkách energií, smlouvy o telekomunikačních produktech).

Profil organizace

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.
Posláním služby je zmocnit klienta, aby si uměl pomoci sám.
Služba je určena lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je, nebo může být, omezen jejich přístup k běžným zdrojům společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění).
Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Občanská poradna spolupracuje na místní úrovni s veřejnou správou a samosprávou při řešení problémů občanů, na optimalizaci úředních postupů a na hledání nových možností řešení problémů prostřednictvím upozorňování na nedostatky legislativy, vznášení připomínek a podnětů k příslušným správním orgánům, medializace kazuistik uživatelů apod.
Služba je poskytována v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Sídlo organizace

U Tiskárny 3,
702 00 Ostrava-Přívoz

Kontakt

Tel.: 596113890, 602248693
www-stránky: www.jekhetane.cz
e-mail: poradna@jekhetane.cz

Pracovníci

Bc. Pavla Malinková
Nejvyšší dosažené vzdělání:
VŠ sociální, zaměření sociální práce
Praxe:
1996-2016 – sociální pracovnice v centru pro osoby se zdravotním postižením
2016-dosud- poradenský pracovník v občanské poradně

Mgr. Šárka Šmídová
Nejvyšší dosažené vzdělání:
VŠ sociální, zaměření sociální práce
Praxe:
2006-dosud poradenský pracovník v občanské poradně