Novinky v roce 2023 – příspěvek na bydlení

Příjemci příspěvku na bydlení nemusí pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023. 

Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak ÚP ČR promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023.

Čtvrtletní rozhodné příjmy a náklady na bydlení odevzdáte povinně ÚP ČR pouze dvakrát za rok, a to za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (za leden až březen a za červenec až září příslušného roku) pro nárok na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí (od dubna do června a od října do prosince);

Možnost doložit rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. a 4. kalendářní čtvrtletí je nově dobrovolná a předpokládá se, že ji využijí ti příjemci dávky, kterým se snížily příjmy nebo vzrostly náklady na bydlení oproti naposledy odevzdanému přehledu. V tomto případě vám ÚP ČR nově stanoví nárok na příspěvek na bydlení (přepočítá jeho výši), podmínkou však je, že rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. kvartál odevzdáte nejpozději do 31. ledna a za 2. kalendářní čtvrtletí do 31. července (po stanoveném termínu nelze doložené příjmy a náklady na bydlení zohlednit).

Na výplatě příspěvku na bydlení se nic nemění, stejně jako dosud se jeho výplata provádí vždy zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém vám náležela dávka (tj. dávku za leden obdržíte v únoru, únorovou dávku v březnu atd.).

Pro podání žádosti o příspěvek na bydlení i pro doložení rozhodných příjmů a nákladů na bydlení můžete využít zjednodušený online formulář: www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni . Zde najdete i podrobné informace k tomuto příspěvku.

Zdroj: Úřad práce ČR