MUSILOVÁ, KLÁRA, MGR.

Specializace

Školní připravenost, obtíže ve škole, spec. poruchy učení, partnerské vztahy, řešení problematiky v kontextu rodiny, psychosomatika ( i u dětí), krizová intervence.

Zkušenosti v oboru

Vysokoškolské vzdělání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Komplexní výcvik v krizové intervenci

Absolventka výcviku Edukativně rodičovská terapie (200 hod.) – zaměření na dynamiku prob. chování, rodinné fungování aj.

Poradenská a diagnostická činnost u dětí (převážně se zaměřením na vady řeči)

Aktuálně frekventantka 5letého komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup.

 

Dobrý den, mé jméno je Klára Musilová, aktuálně působím jako psycholog ve Speciálně pedagogickém centru zaměřujícím se na problematiku řečových vad a jejich nápravu u dětí. Přes dva roky jsem také vykonávala pozici školního psychologa na základních školách. Profesně se věnuji problémovému chování u dětí, školnímu poradenství, řešení problematiky v kontextu celé rodiny. Dále mě zajímá celostní pohled na člověka a je mi blízký způsob myšlení propojující souvislost mezi tělem a duší, potažmo psychikou člověka- pohled psychosomatický.

Organizace, v níž působím

Aktuálně působím v SPC Brno, Veslařská 234