LINKA DŮVĚRY STŘED, z. ú.

Specializace

Prostřednictvím telefonického hovoru, chatového rozhovoru nebo e-mailu poskytujeme pomoc lidem v obtížné životní situaci, kterou nemohou či neumí zvládnout vlastními silami. Obtížnou životní situací může být ztráta někoho blízkého, partnerské nebo rodinné problémy, těžké životní období, stres, únava, vyčerpání, zdravotní obtíže, obavy o někoho blízkého, myšlenky na sebevraždu, pocity ohrožení nebo jiné situace, které vnímáme jako zátěžové. 

Naší snahou je, aby klienti získali podporu při zvládání své obtížné situace, měli možnost zmírnit svůj stres, zlobu, smutek, rozuměli situaci, ve které se nacházejí, měli představu a potřebné informace, jak svou situaci budou nadále řešit, věděli, co je linka důvěry a kdy se na ni mohou obrátit.

Cílovou skupinou je celá populace, bez věkového omezení. Jsou to obecně děti, dospělí a senioři, kteří se nachází v subjektivně obtížné životní situaci.

Profil organizace

Linka důvěry STŘED poskytuje podporu klientům od roku 2007. Služba je zařazena v síti sociálních služeb Kraje Vysočina, je registrovaná dle §55 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Jak pracujeme? (mimo povinnosti stanovené zákonem)

  • Oboustranná anonymita – nemusíte nám říkat své jméno, ani jiné identifikační údaje, zároveň ani pracovníci linky své jméno nesdělují. Sídlo Linky důvěry STŘED je neveřejné.
  • Důvěrnost sdělených informací – všichni pracovníci LD STŘED jsou vázání mlčenlivostí, co nám sdělíte, zůstává mezi Vámi a naší linkou důvěry. Z každého rozhovoru píšeme krátkou zprávu, která obsahuje téma problému a stručný obsah rozhovoru, abychom věděli, o čem jste s námi mluvili. V případě opakovaných kontaktů tak nemusíte svůj příběh vyprávět znovu. Tato zpráva zůstává na Lince důvěry STŘED a nedostane se k ní nikdo nepovolaný.
  • Budete-li popisovat závažné situace, které souvisí s oznamovací povinností dle trestního zákoníku (zák. č. 40/2009Sb.), či půjde o záchranu zdraví, jsme povinni tuto skutečnost ohlásit příslušným institucím i bez Vašeho souhlasu.
  • Snadná dostupnost a možnost opakovaného kontaktu – můžete se na nás obrátit kdykoliv během pracovní doby. Nemusíte se objednávat. Můžete nás kontaktovat opakovaně.
  • Bezplatnost – poskytujeme služby zdarma, hradíte pouze náklady na spojení s námi, to je hovor či připojení k internetu podle tarifu Vašeho operátora.
  • Vedeme k nezávislosti na naší službě – snažíme se, aby naše podpora byla Vaším odrazovým můstkem a nestali jste se na nás závislými.

 

Služba je dostupná denně od 9 do 21 hodin včetně víkendů a svátků

Sídlo organizace

Mládežnická 229,
674 01 Třebíč

Kontakt

Tel: 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11 (cena hovoru dle tarifu klienta)

Chat: https://elinka.internetporadna.cz/linky/ld-stred

e-mail: linkaduvery@stred.info

web: www.stred.info

Pracovníci

Odborní pracovníci (psychologové a sociální pracovníci) s absolvovaným výcvikem v telefonické nebo komplexní krizové intervenci.