LD STŘED

Popis organizace

Linka důvěry je určena všem, kteří se nachází v krizi nebo obtížné životní situaci, cítí se ohroženi a potřebují radu, podporu či pomoc.

Jsme registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách §55 Telefonická krizová pomoc.

Krizovou pomoc nabízíme též prostřednictvím telefonického rozhovoru na tel. Číslech 568 44 33 11 nebo 775 22 33 11 nebo prostřednictvím mailové korespondence na adrese linkaduvery@stred.info. Více informací získáte na našich webových stránkách https://www.stred.info/linka-duvery-stred/

Pravidla chatu Linky důvěry STŘED

Provozní informace:

Provoz chatu je denně, o víkendech i svátcích od 10 do 12  a od 17 do 19 hodin. Můžete využít 60 minut chatovacího času za den. Rozhovory započaté před koncem provozních hodin jsou ve standardní délce jako všechny ostatní rozhovory, tj. přibližně 60 minut.

Anonymita:

Nemusíte sdělovat své jméno ani jiné identifikační údaje, je pouze na Vás, jaké přihlašovací údaje použijete. Pracovníci naší linky též zůstávají v anonymitě a své jméno nesdělují.

Tykání nebo vykání:

Pracovník všem do 15 let věku tyká, nad 15 let vyká. Naši pracovníci jsou starší 18 let, proto prosíme o vykání.

V průběhu chatu:

Jestliže od Vás neobdržíme zprávu po dobu 10 minut, informovaně vedeme rozhovor ke konci. Pokud budete chtít svou situaci ještě probrat, můžete znovu napsat. Při nadměrné slovní agresivitě, intoxikaci omamnými látkami nebo alkoholem s Vámi rozhovor informovaně ukončíme. Při opakovaném porušování pravidel Vám může pracovník na jeden den zablokovat přístup do eLinky. O tomto kroku budete předem informováni.

Po skončení chatu:

Z každého chatu píšeme krátkou zprávu, která obsahuje základní statistické údaje (datum a čas rozhovoru, pohlaví a přibližný věk), téma problému a stručný obsah rozhovoru. Zpráva nám může pomoct například v situaci, kdy chcete na svůj minulý hovor navázat bez toho, abyste svoji situaci znovu popisovali.

Služba na E-lince

  • pondělí: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00
  • úterý:    10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00
  • středa:  10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00
  • čtvrtek: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00
  • pátek:   10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00
  • sobota: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00
  • neděle: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00