LD DKC

Popis organizace

Linka důvěry je určena dětem i dospělým v krizové životní situaci. Zaměřuje se zejména na týrané, zneužívané a zanedbávané děti (syndrom CAN).

Služba na E-lince

  • pondělí: 14:00 – 18:00
  • středa: 14:00 – 18:00
  • pátek: 14:00 – 18:00
  • sobota: 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
  • neděle: 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00