KOZÁROVÁ ADÉLA HUSON, MGR.

Specializace

Vztahové problémy, konflikty v rodině, problémy s užíváním návykových látek, psychosomatické obtíže, úzkostné stavy, adaptační problémy, problémy při imigraci, práce se sebevědomím a sebehodnocením.

Zkušenosti v oboru

2016 – Kurz kompletní krizové intervence

2016 – Kurz psycholog ve zdravotnictví

2016 – Univerzita Karlova v Praze, FF, magisterský obor psychologie

2014 – Teorie typů – praktické poznávání sebe i druhých

2012 – Vzdělávací kurz “Profesní etika práce osobního asistenta”

 

Praxe:

Green Doors z.ú., pracovní a sociální rehabilitace:

2015 – 2016 pozice pracovní konzultantka: poskytování individuálních konzultací klientům s psychotickým onemocněním zaměřené na práci a pracovní uplatnění, podpora klientů při přechodu z tréninkového zaměstnání na otevřený trh práce, konzultace se zájemci o sociální službu a příjem zájemců do sociální služby.

2014–2015 pozice pracovní asistentka: asistence klientům s psychotickým onemocněním na směnách v tréninkové restauraci, facilitace komunikace mezi klienty a jejich nadřízenými.

Od 2017 Diagnostický ústav a středisko výchovné péče – pozice psycholožka, práce s dospívajícími dívkami, poskytování individuálních psychologických konzultací, vedení skupinových sezení, práce na individuálním plánu rozvoje dítěte.

Od 2020 Mojra, s.r.o., psychologické online poradenství pro klienty v ČR i mimo ČR, konzultace v Českém a Anglickém jazyce.

2020 Bonita House Inc., rezidenční léčebný program pro osoby s duální diagnózou

Organizace, v níž působím

Bonit House, Inc., 1410 Bonita Ave, Berkeley, CA, 94709, USA

Mojra, s.r.o., online psychologické poradenství