KOVALČÍKOVÁ MONIKA, PhDr.

Specializace

Adiktologické poradenství pro osoby závislé a/nebo ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu a adiktologické poradenství pro osoby blízké závislých.

Zkušenosti v oboru

2010, PhDr., Sociální práce

2000, Mgr., Sociální práce s poradenským zaměřením

1998, Bc., Speciální pedagogika

2011- 2013, Karlova Univerzita, 1. Lékařská fakulta, Praha, Akreditovaný kvalifikační kurz

k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Adiktolog

2005 – 2006, NCONZO Brno, kurz zdravotně-sociální pracovník

Linka důvěry Ostrava, kurz internetového poradenství

Telefonická krizová intervence (100 hodin)

Praxe:

2015 – dosud, Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí při Nestátním interním oddělení s.r.o., Olomouc, adiktolog;

2011 – 10/2018, Modrý kříž v České republice, Poradna Ostrava, vedoucí Poradny, sociální pracovník, adiktolog;

1995-2011, Dětské centrum Domeček, p.o., Ostrava, vedoucí sociálně-zdravotní pracovnice.

Organizace, v níž působím

Adiktologická ambulance – Nemocnice Havířov a Věznice Heřmanice, adiktolog