KLÍMOVÁ MICHAELA, BC., DIS.

Specializace

S čím za mnou lidé nejčastěji přicházejí:

trápí je „nízká“ sebedůvěra, sebeúcta, sebevědomí

problematické rozhodování, tréma

bojí se, cítí se špatně, přepadají je pocity úzkosti, deprese, paniky, něco nedokáží přestat dělat, stres, okolí jim nerozumí

hledají smysl života, osobní naplnění, spokojenost

vztahové a rodinné problémy, rozchody, rozvod, problémy se seznamováním, výchova dětí, problémy v komunikaci s okolím

krizové situace, životní ztráty, smutek, životní změny

Může se stát, že zjistíme, že potřebujete pomoc jiného odborníka. Pak Vám ráda předám kontakt.

Zkušenosti v oboru

Vzdělání:

Komplexní  akreditovaný  psychoterapeutický výcvik „Solution Focus“  – Na řešení orientovaný přístup – DALET Olomouc (2014 – 2018)

Akreditovaný výcvik Krizové Intervence se zaměřením na systemickou terapii (r. 2012)

Psychoterapeutický akreditovaný výcvik “ Umění terapie“ – Cestou systemických terapií – ISZ Management centrum Praha (2012 – 2014)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Sociální a charitativní činnost (ukončené titulem Bc.)

Evangelická Akademie a VOŠ  Brno –  Sociální a právní činnost (unkončené titulem DiS.)

Metoda Psychosociální rehabilitace STORM – metody, principy, navazování vztahu s klientem, individuální plánování (r. 2006)

Sebezkušenostní výcvik – kombinace různých psychoterapeutických směrů – gestalt, dramaterapie, bodyterapie, imaginativní terapie a další., u o. s. Education, (r.2004)

Pozitivní komunikace a zvládání konfliktu – pod Diakonií Českobratrské církve Evangelické, (r. 2007)

 

Praxe:
Psychoterapie –  poradenství a konzultace

Individuální, párová, rodinná terapie od r. 2013 (dosud)

Psychoterapeut v mateřském centru Sedmikráska Brno (od října 2013 – dosud)

http://www.mcsedmikraskabrno.cz/ 

Redaktor na iporadna.cz – Psychol. internetové poradenství – (dosud)  https://www.iporadna.cz/index.php

Psychoterapeut v neziskové organizaci Brno – Rozkoš Bez Rizika (od července 2017 do prosince 2019)  http://www.rozkosbezrizika.cz/

Od unora 2021 psychoterapeutka v Centru pro rodinu v Brne projekt – doprovazeni rodicu při ztrate ditete vice na  https://www.crsp.cz/nabizime/provazeni-a-poradenstvi/ztrata-ditete/>

 

Předchozí zaměstnání – sociální práce

Sociální pracovnice – práce s lidmi trpícími „psychotickým onemocněním, depresemi“  – 3,5 roku Brno (Sdružení Práh Brno)

Sociální pracovnice – práce s dětmi v Dětském diagnostickém ústavu Brno – 1 rok

Sociální pracovnice – práce s dětmi ve Středisku výchovné péče v Brně  –   1 rok

Dvouměsíční stáž v komunitním centru ve Velké Británii – Sociální pracovnice

Organizace, v níž působím

Renneská 42,  639 00 Brno (centrum Brna)

(MC Sedmikráska, Oblá 51, N. Lískovec, Brno,  po individuální domluvě), po individuální domluvě tzv. outdoor terapie v parku Anthropos Brno (výhody – chůze, tedy pohyb, jsme blíže přírodě:)

Kontakt