Jak motivovat blízkého, aby navštívil terapeuta

Je těžké sledovat blízké procházet si těžkými časy. Ale přijít k někomu blízkému a snažit se mu poradit aby chodil k terapeutovi může být záludná situace. Někdy se může stát, že byste blízkému rádi pomohli, ale bohužel už nevíte jak. Uvědomujete si, že nejste sami schopni poskytnout potřebnou odbornou pomoc a proto hledáte alternativu v psychoterapii.

„Návštěva terapeuta je individuálním rozhodnutím. Pokud vás něco bolí fyzicky, nejdříve čekáte, že to přejde. Pokud se ale problém nevyřeší, zajdete za odborníkem. Podobně je to s vaší psychikou. Nejdříve také čekáte, že nepříjemné pocity odezní, ale pokud se to neděje, je potřeba si říct o pomoc. Kde je hranice, která určuje, kdy navštívit psychologa či psychoterapeuta? Tato hranice je u každého člověka individuální.”

(https://www.terapie.cz/blog/kdy-jit-na-psychoterapii#:~:text=Návštěva%20terapeuta%20je%20individuálním%20rozhodnutím,potřeba%20si%20říct%20o%20pomoc.)

Psychoterapie by se neměla chápat pouze jako pomoc při duševních onemocněních. Každý člověk může chodit na psychoterapii a pomoci tím vlastní psychohygieně. V péči o duši rozlišujeme psychologa a terapeuta. Psycholog vystudoval psychologii na filozofické nebo pedagogické fakultě či fakultě sociálních studií. Má titul Mgr. a pracuje s psychologickými prostředky (např. rozhovor, pozorování, psychotesty). Nepředepisuje léky. Provádí psychologickou diagnostiku a někdy psychoterapii (po získání způsobilosti v akreditovaných programech – psychoterapeutických výcvicích)

Terapeut může být i psycholog, psychiatr (nebo lékař s jinou odborností), sociální pracovník, zdravotní sestra, duchovní a nebo absolvent další, většinou pomáhající profese, který prošel akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem určitého směru. (pozn.autora: např. KBT terapie)

(https://nevypustdusi.cz/2019/05/09/jak-to-vypada-pri-navsteve-psychoterapeuta/)

Ačkoliv za poslední léta se o duševním zdraví mluví více než dřív, někteří lidé mohou mít stále obavy z neznámého jménem terapie. Bohužel se jedná o ‘stigma’ naší společnosti vůči terapii samotné a péči o duševní zdraví obecně. Může se tedy stát, že Váš bližní bude cítit obavy či strach z návštěvy psychologa.

Stigma a předsudkům odzvonilo.

A my blízkému můžeme pomoci třeba tak, že mu pomůžeme toto stigma v sobě překonat a najít odpovídající odborníky, se kterými by mohl dál hledat řešení. Člověk musí být silný, aby si řekl o pomoc. Je v pořádku, nebýt v pořádku.

Zde uvádíme několik nápadů jak blízkého podpořit a navrhnout spolupráci s terapeutem/psychologem: 

➔    Buďte trpěliví, někdy může sdílení problému být bolestivé a tak se tomu možná blízký bude chtít vyhnout. Také se může bát, že ho budete soudit, nebo že se k němu budete chovat rozdílně, když se svěří, že má problémy se svým duševním zdravím. Dejte blízkému prostor a čas, pochopení.

➔    Na rozhovor vyberte vhodné místo a čas. Zvolte okamžik, kdy máte dostatek času na  rozhovor, místo volte přátelské a pohodlné, klidné a soukromé. Zde můžete započít rozhovor. Můžete se zeptat, jestli by byl ochoten o tomto tématu mluvit. Vyjádřete svoje obavy a řekněte, že byste chtěli pomoci. Blízký si musí ale sám/a uvědomit, že potřebuje pomoc. Vy mu v tom ale můžete být nápomocní.

➔    Naslouchejte a snažte se pochopit hlavně pocity. Když poskytnete blízkému bezpečné prostředí pro sdílení a budete mu naslouchat, tím snazší potom bude se svěřit. Nechte je mluvit a nesuďte. Ať se v jeho/jím životě stalo cokoliv, vše se dá řešit. Vyslechněte je.

➔    Vysvětlete, jak důležité je pečovat o své duševní zdraví a že by to nemělo být stigmatizováno. Duševní zdraví má každý z nás a každý z nás někdy zažil problémy a špatné časy. Není třeba se stydět říct si o pomoc. Poskytněte nadhled a normalizujte terapii ve Vašem slovníku.

➔    Pokuste se dále vysvětlit proč si myslíte, že je na místě odborná pomoc. Vyjádřete sounáležitost ale také svoji bezradnost v řešení problému,  řekněte blízkému, že je potřeba do problému nahlédnout s někým nestranným. Buďte chápaví. Ujistěte je, že nejsou sami, že tu jste pro ně v dobrém i zlém.

 Buďte tolerantní a snažte se o pochopení.

➔    Pomozte s hledáním vhodného terapeuta. Na internetu naleznete mnoho psychologů či terapeutů, ale někdy může být pro člověka náročné někoho z nich si vybrat, nemluvě o té realitě, že terapeutové i psychologové mají často dlouhé, několikaměsíční čekací doby a je třeba jich obvolat hned povícero abyste si  mohli vybrat toho nejvhodnějšího pro Vás. Člověk který má např. depresi bude mít velký problém s obvoláváním mnohých čísel a s celou organizací setkání se s odbornou pomocí. Proto můžeme být nápomocni a můžeme se pokusit blízkému s touto administrativou ulehčit práci. Kdyby nebyla jiná možnost, zapište blízkého na čekací listinu. Vyplatí se to, i když terapie nemůže začít ihned.

➔    Poskytněte kontakt na linky pomoci. V ČR máme hned několik linek první psychické pomoci pro dospělé i mladistvé. Kontakty na tyto linky by bylo vhodné předat blízkému pro případ nouze. Na těchto linkách jsou pracovníci, kteří mají zkušenost s krizovými situacemi a jejich řešením.

Vybrané linky pomoci:

Olomoucká linka důvěry 585 414 600

Po – Pá: 18:00- 06:00; So, Ne, svátky: NONSTOP

Linka první psychické pomoci 116 123

NONSTOP ZDARMA

Linka důvěry – děti a mladiství do 26ti let 116 111

NONSTOP, ZDARMA

Linka život 90 – pro seniory  800 157 157

NONSTOP, ZDARMA

Bílý kruh bezpečí: 116 006 : Linka pomoci obětem domácího násilí a kriminality

NONSTOP, ZDARMA

Poradenství prostřednictvím chatu: www.iporadna.cz/elinka-chatova-poradna

➔    Buďte blízkému oporou. Do doby, než blízký nastoupí na terapii, ale i poté, mu buďte oporou. Nikdo nechceme být sám. Nabídněte blízkému podporu a pochopení. Pokuste se jej motivovat k trpělivosti, zatímco třeba čeká na svoji první terapii. Můžete také blízkého k terapeutovi doprovodit a ujistit se tak, že je vše jak má být. Doprovod také pomůže se sociálním stressem a celou situaci to může ulehčit. V mezidobí se ujistěte, že osoba ví kam volat v případu krize. Ujistěte se že má vše potřebné včetně např. potravin a dalších potřeb. Můžete se také domluvit, že si každý den zavoláte, abyste byli jistí, že je vše v pořádku.

         Jak jste si jistě všimli, je toho mnoho, co můžete udělat. Nejdůležitější však je, že se zajímáte. Je skvělé, že Váš blízký má ve Vás přítele. Skončeme se stigma – všichni si zasloužíme pochopení a lidský přístup

Napsala: Duše Křehká