Jak bojovat proti úzkosti a stresu

Většina lidí se za svůj život setká či již setkala s momenty stresu či úzkosti. Jedná se o přirozenou reakci organismu na stressory kolem nás. Ale co s tím?

Základem je sebeláska. My jsme ti, kteří se sebou musíme žít a jsme to my, kdo buduje náš život. Pracovat na sebelásce je esenciální. Zasloužíte si cítit se lépe. Sebeláska však znamená i ochotu nechat si pomoci, když už toho je na nás moc.

Techniky pro snížení úzkosti a stresu

Všímavost, relaxace nebo meditace jsou účinné techniky pro snížení úzkosti a stresu. Zaměřením se na přítomný okamžik a pěstováním pocitu klidu mohou tyto praktiky pomoci jednotlivcům zvládat své emoce a myšlenky. Zejména meditace se ukázala jako prospěšná při snižování úrovně stresu, zlepšování kvality spánku a posilování celkového duševního zdraví. Začleněním těchto technik do každodenního života si jednotlivci mohou vyvinout odolnost a lépe se vyrovnávat s problémy.

Udržování zdravého životního stylu je také zásadní v boji proti úzkosti a stresu. Pravidelné cvičení, vyvážená strava a přiměřený spánek mohou jednotlivcům pomoci zlepšit jejich celkovou pohodu. Zejména fyzická aktivita se ukázala jako účinný prostředek proti stresu, uvolňuje endorfiny a podporuje pocit relaxace. Kromě toho mohou lidem pomoci také postupy péče o sebe, jako jsou přestávky v aktivitě, zapojení se do koníčků a trávení času v přírodě.

Profesionální pomoc a podpora je někdy nezbytná. Vyhledání terapie nebo poradenství může lidem poskytnout nástroje a zdroje potřebné k tomu, aby se vyrovnali se stresory a vytvořili účinné mechanismy zvládání. Navíc podpora přátel a rodiny může poskytnout pocit pohodlí a bezpečí v těžkých časech. V některých případech může být pro zvládnutí silné úzkosti nebo stresu také nezbytná léčba. Je důležité si uvědomit, že vyhledání pomoci je známkou síly a může vést ke zlepšení duševního a fyzického zdraví.

Tipy a osvědčené postupy

**Všímavost (mindfullness) a relaxace** – Pokuste se relaxovat a dovolte si chvíle klidu. Můžete zkusit i meditace nebo vedené relaxace/imaginace. Techniky relaxace, jako je např. prohloubené dýchání ale i další relaxační techniky ať už uzemňování nebo horká relaxační koupel, mohou pomoci zklidnit mysl a zmírnit stres. Studie prokázaly, že pravidelná meditace může snížit hladinu kortizolu, stresového hormonu v těle, čímž podporuje celkovou pohodu.

**Vytvořte si rutinu** – Vytvořte si denní režim, který zahrnuje čas na relaxaci, cvičení, zdravou stravu a dostatek spánku. Strukturovaný rozvrh může poskytnout pocit stability a kontroly, což může pomoci snížit pocity úzkosti. Pravidelné cvičení navíc uvolňuje endorfiny, které působí jako přírodní odbourávače stresu.

**Pokuste se omezit spouštěče stresu** – Identifikujte a omezte své spouštěče stresu, jako je přepracování, nedostatek spánku či jídla, nadměrný čas strávený u obrazovky nebo TV, negativní zprávy z médií a novin, ale i nezdravé vztahy. Zvažte například stanovení hranic mezi blízkými, nebo i pro používání elektronických zařízení. Hledejte pozitivní sociální podporu, abyste čelili situacím vyvolávajícím stres. Buďte na sebe hodní a příliš se nekritizujte. Pod vlivem stresu každý klopýtne.

**Cvičte sebepéči** – Zapojte se do činností, které podporují péči o sebe a relaxaci, jako je teplá koupel, čtení knihy nebo trávení času v přírodě. Upřednostňování činností sebepéče může pomoci snížit napětí a podpořit pocit pohody a v konečném důsledku bojovat proti úzkosti a stresu. Zavedením těchto tipů a osvědčených postupů mohou jednotlivci proaktivně zvládat úzkost a stres, což vede ke zlepšení duševní a emocionální pohody.

**Vyhledejte odbornou pomoc** – Pokud vás úzkost a stres trápí dlouhodobě, zvažte vyhledání odborné pomoci terapeuta, poradce, psychiatra. Nemusíte na to být sami. Pomoc tu je. Vždycky.

Závěrem lze říci, že úzkost a stres mohou mít významný dopad na naše duševní a fyzické zdraví. Existují však různé techniky, které můžeme použít k boji s těmito pocity. Cvičení všímavosti, relaxace a meditace, stejně jako sebeláska, nám může pomoci zvládat naše emoce. Kromě toho, udržování zdravého životního stylu, cvičení a péče o sebe mohou také přispět ke snížení úzkosti a stresu. Prospěšné může být i vyhledání odborné pomoci a podpory od blízkých. Začleněním těchto technik do našeho každodenního života můžeme převzít kontrolu nad svou duševní pohodou a žít šťastnější a zdravější život.

Napsala: Zuzana Muchová, z. s. iPoradna