IVANOVOVÁ KATEŘINA, MGR.

Specializace

Psychologie dětí a dospívajících (výchovné poradenství; psychomotorický vývoj dětí v raném věku a jeho stimulace; duševní problémy dětí a dospívajících; rodinné, vztahové a školní potíže; ohrožené děti, týrání, zneužívání, zanedbávání dětí; děti a smrt, truchlení; nemocné děti, děti s postižením).

Vedle této hlavní oblasti se zajímám o témata klinické psychologie dospělých, psychologii v paliativní péči a o psychologické otázky sexuality.

Zkušenosti v oboru

2017 – magisterský titul v jednooborové psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 2017 pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v organizaci Dětské centrum Čtyřlístek.

Od dubna 2019 na MD.

Od října 2020 působím jako psycholog na částečný úvazek v Pedagogicko-psychologické poradně Bruntál.

Další praxe:

Psychiatrická nemocnice Jihlava (přijímací oddělení, gerontopsychiatrie), Psychiatrická nemocnici Opava (oddělení psychóz), Nemocnice Pardubického kraje (Denní stacionář psychiatrie a oddělení klinické psychologie).

Organizace, v níž působím

Dětské centrum Čtyřlístek Opava

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál