HAVLÍKOVÁ KATEŘINA, MGR.

Specializace

Odborné sociální poradenství v oblastech: dávky OZP, kompenzační pomůcky, zaměstnanost OZP, apod. OSP seniorům a pečujícím osobám. Dávky a výhody OZP, ID… Nadační žádosti k financování pomůcek, odstraňování bariér.

Zkušenosti v oboru

2022, NCONZO Brno, kurz zdravotně-sociální pracovník
2016, Mgr., Sociální práce

Organizace, v níž působím

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice, odborná poradkyně v pobočce Brno

Agnis Rosa, z.s., Brno, sociální pracovnice

Domov pro mne, z.s. Brno, předsedkyně spolku, realizátor zážitkových pobytů pro dospělé s tělesným postižením