GRUBER JAN PHDR. PHD.

Specializace

Partnerské a rodinné vztahy, Pracovní psychologie, psychodiagnostika a vzdělávání, Klinická psychologie, psychodiagnostika a psychoterapie, Duševní hygiena a psychologie zdraví, Psychologické teoretické poznatky, Dospělí. Moje zaměření jsou spíše lidé v pracovních a osobních vztazích.

Zkušenosti v oboru

FF UK – psychologie PhDr. Ph.D.), Výcviky (2000 hodin) v oblasti neverbálních a relaxačních technik, telefonní krizové intervence, integrativní psychoterapie, v současnosti v systematickém výcviku v jungovsky orientovaném přístupu.

Praxe:
Lektorská a přednášková činnost (Universita Karlova, VŠAPS),
poradenská, diagnostická činnost (Tres consulting, s.r.o..),

Organizace, v níž působím