GOTTWALDOVÁ MARKÉTA, MGR.

Specializace

Dotazy směřující do právní oblasti, zejména právo správní a občanské a trestní.

Zkušenosti v oboru

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Právo a právní věda (rok ukončení 2020)

 

Během studia jsem dva roky působila jako právní praktikant v advokátní kanceláři v Brně. Dále jsem získala mnohé zkušenosti na stážích na Krajském soudě v Olomouci a Nejvyšším správním soudě. V současné době pracuji jako advokátní koncipientka v Olomouci.

Organizace, v níž působím