FRANCOVÁ BARBORA, MGR. ET BC.

Specializace

Komunikace dětí a rodičů (oba směry), partnerství, smysl života, potíže v kolektivu (školní, pracovní), šikana.

Zkušenosti v oboru

2016 – ukončené studium Mgr. psychologie – Filosofická Fakulta Univerzity Palackého

2014 – ukončené studium Bc. Psychologie – Filosofická Fakulta Univerzity Palackého

2011 – ukončené studium Bc. Sociální pedagogiky – Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého

Školní psycholog ZŠ Kroměříž – přerušeno mateřskou dovolenou od září 2018

2016/2017 – školní psycholog (SSLCH Olomouc)

2016 – dobrovolník v Hospicu

Od 1. 5. 2015 – 30. 6. 2016 – sociální pracovnice v Azylovém domě pro ženy Charita Olomouc

Od 2014 – 2016 – Univerzita Palackého – Katedra psychologie – Administrátorka praxí Partnerské sítě

Organizace, v níž působím

Nyní na mateřské dovolené