FOSA, o.p.s.

Specializace

Otázky týkající se služeb podporovaného zaměstnání a s tím související informace (např. pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, informace ohledně možnosti přivýdělku k invalidnímu důchodu apod.)

Profil organizace

Poskytujeme služby podporovaného zaměstnávání lidem znevýhodněným na trhu práce (např. lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobě sociálně izolovaným lidem). Tyto služby pomáhají lidem získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce – tzn. na běžném pracovišti, mezi lidmi bez postižení, za odpovídající mzdu, na základě pracovní smlouvy, při vykonávání smysluplné práce.
Jedná se konkrétně o tyto služby: např. vytváření představy o vhodném pracovním uplatnění, rozvíjení dovedností potřebných při získávání vhodného pracovního místa, poskytování podpory při vyhledávání vhodného pracovního místa, pracovní asistence přímo na pracovišti, trénink dovedností potřebných k udržení pracovního místa, atd.

Sídlo organizace

Filipova 2013/3
Praha 4

Kontakt

Pracovníci

Jindřiška Kleknerová
Vedoucí služby Podporované zaměstnávání