DOČEKALOVÁ MARKÉTA, MGR.

Specializace

Psychohygiena, život s postižením, vztahy, sebevědomí, asertivita, problémy ve škole, sebepoškozování, psychické problémy.

Zkušenosti v oboru

Frekventantka výcviku v gestalt psychoterapii

Kurz krizové intervence (déčko Liberec)

Sandtray (B- creative)

Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky 1 a 2 Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI

Práce s dětskou kresbou

Zkušenosti s v oblasti krizové intervence a práce s dětmi z náhradní rodinné péče, zkušenost s dětmi s výchovnými problémy

Organizace, v níž působím

z.s. iPoradna.cz