CHRASTINA JAN, MGR., ET MGR., PH.D.

Specializace

Zdraví, nemoc, problematika zdraví a nemoci, ošetřovatelství, pečovatelství, vnitřní lékařství – obecně, zdravý životní styl, základní problematika zdravotnictví.

Zkušenosti v oboru

2002-2007: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy (USZP). Ukončeno v roce 2007 titulem Mgr.

 

2008-2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií: Speciálně pedagogická andragogika (specializace: somatopedie a psychopedie). Ukončeno v roce 2011 titulem Bc.

 

2011–2013: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií: navazující studijní program Speciální pedagogika. Specializace: somatopedie a psychopedie. Ukončeno v roce 2013 titulem Mgr.

 

2008-2014: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd: Doktorský studijní program Ošetřovatelství (Nursing). Ukončeno v roce 2014 titulem Ph.D.

Organizace, v níž působím

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP v Olomouci