CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.

Specializace

Cílová skupina poradenství jsou především rodiče dětí se sluchovým postižením a osoby se sluchovým postižením a jejich blízcí. Poradenství se zaměřuje na tyto oblasti:

  • diagnostika sluchové vady,
  • kompenzace sluchové vady,
  • rozvoj řeči,
  • rozvoj sluchového vnímání,
  • kompenzační pomůcky,
  • předávání kontaktů na jiné instituce/organizace,
  • odborné sociální poradenství.

Profil organizace

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (dále jen Tamtam) je nestátní nezisková organizace
s celorepublikovou působností, jejímž cílem je prosazovat a hájit zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů, podporovat integraci dětí do slyšící společnosti a zasazovat se
o zlepšování podmínek pro péči o děti se sluchovým postižením v České republice.

V současné době nabízí Tamtam, jako jediná organizace v ČR, komplex vzájemně navazujících odborných služeb plně pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin, částečně jsou služby určeny dospělým neslyšícím, ohluchlým, uživatelům kochleárních implantátů a osobám zajímajícím se o problematiku sluchového postižení.

Základem činnosti Tamtamu je poskytování odborných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.: Raná péče, Sociálně aktivizační služby, Odborné sociální poradenství.

Sídlo organizace

Hábova 1571/22
155 00 Praha 5

Kontakt

e-mail: socpor@tamtam.cz

tel.:+420 734 674 844

Pracovníci

Mgr. Sabina Klegová

Bc. Kateřina Shonová