Ztráta sluchu

Tom

Dobrý den.

Prosím Vás, mohli byste mi poradit jak postupovat, nebo na koho se lze obrátit, ohledně získání informací o řešení problémů se ztrátou sluchu? Jde mi o komplexní informace o celém procesu — co všechno musí člověk podstoupit, vyřídit, o co si musí zažádat, co musí zaplatit, jestli a za jakých podmínek je možné hrazení zdravotní pojišťovnou, atd. Jedná se o blízkou osobu nad 18 let s jednostrannou hluchotou (ztráta bubínku) a zhoršující se doslýchavostí na druhém uchu. Vím, že se nabízí zajít k ušnímu, ale bohužel to po velmi špatných zkušenostech s neúspěšnou léčbou není pro dotyčnou osobu nejjednodušší krok. Jistě víte, že je to psychicky velmi náročná situace, proto bych rád zjistil co nejvíce informací a doufám, že to pomůže nastartovat cestu jednak k možnostem léčby k oddálení úplné hluchoty a při nejhorším i k řešení, které by dokázalo sluch vrátit. Děkuji. S pozdravem T.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Dobrý den, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Celý proces, který jedince se sluchovým postižením čeká je velmi individuální a odvíjí se o druhu a velikosti sluchové ztráty. Z tohoto důvodu by bylo žádoucí nejprve navštívit lékaře foniatra, který na základě vyšetření stanoví druh i velikost sluchové ztráty. Na základě těchto výsledků lze stanovit léčbu, prognózu a určit zda je možné sluchovou ztrátu kompenzovat sluchadly či kochleárním implantátem. Sluchadla se financují dle úhradového katalogu VZP a přispívají na ně zdravotní pojišťovny. Na doplatek (tj. rozdíl mezi prodejní cenou a příspěvkem) je možné zažádat o příspěvek u některého z nadačního fondu (např. Konto Bariéry, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Ozvěna, Kolowrátek…). Kochleární implantáty jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Existují sociální služby, které poskytují odborné poradenství v oblasti sluchového postižení, mohou Vám pomoc se sepsáním žádosti na nadaci nebo na kompenzační pomůcky či vyřízení některého z příspěvků – např. Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké: http://www.detskysluch.cz/sluzby/odborne-socialni-poradenstvi#tab-4 .

S pozdravem, Mgr. Sabina Klegová