Závislost; alkohol; léky

Eva

Potřebuji poradit, mám velmi dobré dispozice k vytvoření závislostí na lécích i alkoholu. Potýkám se s tímto problémem od svých 25 let / bude mi 50/.Dva roky abstinuji – od alkoholu, léků. Na bolest užívám Paralen, či Apoibuprofen. Poraďte, jak se vyvarovat kontaktu s látkami, na kterých se snadno vytváří návyk. Jen pro informaci, při návštěvách lékaře – v případě zdravotních potíží vždy lékaře upozorňuji na svůj problém a nebezpečí, která jsou s tím spojená. Osobně se cítím velmi dobře, jsem v psychické pohodě, dobře spím, vychutnávám si život, nemám potřebu něco brát. Mám jedinou obavu, abych se opět nedostala do nějakého problému, pokud by v mém životě nastala nějaká složitá situace. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Chci velmi ocenit to, že jste si vědoma svého sklonu/dispozice k závislosti na lécích a alkoholu a pak také to, že abstinujete od alkoholu i léků dva roky. To už není málo, ale Vaše obavy i případná opatrnost jsou a budou na místě až do konce Vašeho života. Je dobré toto mít stále na paměti, připomínat si to, mluvit o tom, informovat o svých minulých potížích nejen lékaře, ke kterým docházíte (mimochodem mám radost z toho, jak máte ošetřeno, že o všem Vaši lékaři vědí, což je výborná prevence, kterou jste pro sebe udělala), ale i Vám blízké lidi ve Vašem okolí, protože ti Vám mohou dát zpětnou vazbu v případě, že se jim něco v souvislosti s Vámi nebude zdát v pořádku. Myslím, že jste si na Vaši prosbu o radu, odpověděla přímo ve Vašem dotazu sama. Starejte se dále o svou psychickou pohodu a vychutnávejte si život, protože když toto funguje, tak vlastně nemusíte mít důvod ani potřebu pít alkohol nebo užívat léky se závislostním potenciálem. Nepíšete, zda jste si prošla nějakou léčbou závislosti, ale pokud ano, zkuste si připomenout to, čemu se říká prevence relapsu /tedy konkrétní postupy, jak pracovat s tzv. cravingem; zmapovat si, jaké máte vnitřní i vnější zdroje; jaké byly a případně mohou být spouštěče Vašeho návykového chování, jak se s nimi dá pracovat; na koho ve Vašem okolí se můžete obrátit s prosbou o pomoc o obtížné životní situaci; atd/. Pokud jste léčbu závislosti neabsolvovala, můžete se i nyní /i když delší dobu abstinujete/ obrátit na nějaké zařízení poskytující adiktologické služby a využít tam jednorázově nebo opakovaně konzultaci zaměřenou právě na prevenci relapsu nebo doléčování závislosti. Kontakty na takové instituce, které se nachází v blízkosti Vašeho bydliště, naleznete např. na tomto webu: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/?t=&r=13#result Budu ráda, pokud Vás má odpověď nasměruje někam dále. Chci Vám popřát, aby se Váš další život i nadále ubíral cestou abstinence a osobní spokojenosti. Pamatujte, že i když se ve Vašem životě objeví nějaká složitá situace, máte vždy na výběr, zda znovu sáhnete po alkoholu či lécích nebo budete hledat jiné, nenávykové možnosti řešení. Dovolím si na závěr citovat slogan MUDr. Nešpora, který prostě platí: „V pohodě i v nepohodě je abstinent ve výhodě. A v nepohodě je ve výhodě zvlášť!“

S pozdravem PhDr. Monika Kovalčíková adiktolog